Driftinstruktioner

Driftinstruktioner

Bra dokumentation är ett viktigt hjälpmedel både i den dagliga driften och vid den långsiktiga planeringen av underhållsåtgärder och investeringar. Hög tillgänglighet samt att handlingarna är aktuella är två mycket viktiga faktorer. Greencon kan hjälpa till med allt från framställning av handlingar till implementering av system för strukturering och hantering av teknisk dokumentation.

Bra dokumentation är ett viktigt hjälpmedel både i den dagliga driften och vid den långsiktiga planeringen av underhållsåtgärder och investeringar. Hög tillgänglighet samt att handlingarna är aktuella är två mycket viktiga faktorer.

Greencon kan hjälpa till med allt från framställning av handlingar till implementering av system för strukturering och hantering av teknisk dokumentation.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
026 – 497 93 32

marcus.norin@greencon.se
www.greencon.se