Driftkort

Driftkort

I dagens läge med stor rörelse på arbetsmarknaden, inte minst inom driftentreprenörs-branschen, är behovet av tydlig driftdokumentation A och O. Greencon upprättar enligt kunds önskemål driftkort för ventilation-, värme-, spillvatten- och kylsystem.

Driftkorten ger en tydlig bild över de tekniska detaljerna för systemet med markerade betjäningsområden. Till driftkorten bifogas lättlästa styrtexter som ger goda möjligheter att sätta sig in i systemets uppbyggnad och funktion.

Exempel

Intill visas ett driftkort för ventilationen i ett fläktrum i Diligentias fastighet Terminalen 2. På driftkortet framgår systemets uppbyggnad, placering och betjäningsområde.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
026 – 497 93 35

linus.eriksson@greencon.se
www.greencon.se