Energicontroller

Energicontroller

Greencon vet att en viktig hörnsten i allt energieffektiviseringsarbete är en väl dokumenterad och pålitlig mediestatistik. Den visar vilken påverkan eventuella åtgärder har, vilka fastigheter som har en hög specifik energianvändning (kWh/m²) och därmed bör effektiviseras samt var eventuella fel uppstått genom att påvisa avvikelser.

Avläsning

Arbetet börjar varje månad med avläsning av fastigheternas vatten- och energimätare för inmatning i befintligt statistiksystem. Vi kan hantera alla typer av statistiksystem men rekommenderar att Greencons skräddarsydda statistiksystem GreenView används.

Systemet är uppbyggt för att vara användarvänligt och möjliggöra anpassade jämförelser. GreenView är anpassat för att ta emot manuella inmatningar av fastighetstekniker, via information från energileverantören eller automatisk avläsning av mätaren beroende på vilken lösning som passar Ert bestånd bäst.

Analys

När alla värden är inrapporterade och korrekta kan de börja analyseras. Detta sker genom att varje fastighets användning granskas och jämförs med tidigare användningar.

Möjliga avvikelser ska då uppmärksammas och, i samråd med ansvarig tekniker eller förvaltare, förklaras utifrån kunskapen om fastighetens unika förutsättningar, brukningssyfte samt installationstekniska historia. Ofta har dessa avvikelser en rimlig förklaring.

Kan inte en eventuell avvikelse förklaras utifrån den samlade kunskapen om fastigheten och statistiken samtidigt visar på en stigande trend så återstår en fördjupande undersökning för att åtgärda problemet. Det innebär ett besök i fastigheten för att på plats kunna göra en noggrannare felsökning.

Kvartalsrapport

En gång i kvartalet sammanfattas användningen och dess utveckling i en rapport som delas med alla berörda parter. I den framhävs de fastigheter vars användning ökat samt reducerats mest tillsammans med anledningen till detta. Slutligen jämförs användningen här med de energimål som gemensamt satts utifrån varje bestånds uppskattade potential till reducering.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
026 – 497 93 31

magnus.hedin@greencon.se
www.greencon.se