Moduler i GreenView

Moduler i GreenView

Nedan följer ett urval av de mest använda modulerna i GreenView. Modulerna finns i ett grundutförande men kan anpassas enligt era önskemål och sätt att arbeta.

Fastighet

Fastighet

Första steget vid införande av GreenView är att skapa full överblick över alla fastigheter och byggnader. Självklarheter kan man tycka, men ofta finns det olika information i olika system och det saknas kompletta underlag för area eller viktiga klassbegrepp.

Fastighetsbeskrivningen sätts upp så att den speglar verksamhet och er typ av fastighetsbestånd. I en kommun är det ofta viktigt att skilja lokaltyper åt, såsom skola, idrottshall och liknande. I ett privat fastighetsbolag vill man hellre veta om fastigheten ligger i ett separat bolag eller inte. Fastigheterna ligger sedan till grund för övriga moduler.

Dokumentportal

Karta

En av GreenViews unika fördelar är kartan. Kartan utgör grunden i GreenView och ger en trevlig geografisk vy av fastighetsbeståndet som visualiserar data från övriga moduler. Fastigheter och byggnader som är placerade på kartan färgas enligt sin nuvarande status beroende av vilken modul som är vald samt vad som är filtrerat. Via kartan kan man snabbt navigera, klicka på en nål, och få överskådlig information för allt som rör en specifik fastighet.

GreenView hanterar flera olika karttyper beroende av verksamhet, som exemplevis Google Maps, Open Street Map, ritningar och flygfoton. Kartan kan även presentera byggnader och objekt i olika typer av 3D.

Ronderingar

Rondering

– Rondering, myndighetsbesiktning, OVK, SBA, tillsyn, skötsel m.m.

GreenView tillsammans med ronderingsappen ger ett komplett verktyg för hantering och visualisering av alla typer av ronderingar. Exemplevis myndighetsbesiktningar, markskötsel, systematiskt brandskyddsarbete, tillsyn och skötsel m.m.

En rondering skapas genom att ett protokoll med tillhörande kontrollpunkter upprättas, som därefter tilldelas ett tidsintervall med olika regler. Ronderingen kan sedan knytas mot fastigheter, byggnader eller komponenter. Protokoll, tidsintervall, särskilda regler och rättigheter kan anpassas på en mycket djup detaljnivå. Ronderingarna sker sedan med hjälp av en användarvänlig app, eller direkt i GreenView. Appen har även stöd för arbete offline, GPS-positionering och ritningsunderlag.

När protokollet är ifyllt skickas det sedan in i GreenView där ett PDF-protokoll skapas. Resultatet och eventuella anmärkningar hanteras sedan enkelt i GreenView. GreenView ger en svårslagen översikt och statistik av bl.a. senaste status, tid kvar, anmärkningar och hur entreprenörer sköter sitt arbete. I GreenView går det även att enkelt planera och administrera arbetet via planeringskalendern och livscykelhanteringen. GreenView kan även importera och visualisera ronderingsdata från eventuella befintliga system. Nedan följer några exempel på vad som kan hanteras i GreenView:

Myndighetsbesiktning
 • OVK
 • SBA
 • Lekplats
 • Elrevision
 • Hiss & lyft
 • Tryckkärl
 • Kyla
 • Skyddsrum
Rondering/tillsyn/skötsel
 • Förbrukning
 • Filterbyte
 • Hissar & portar
 • Fastighetsvärdar
 • Tillsyn kyla
 • Batteribyte
 • Takvandring
 • Skyddsrond
Markskötsel
 • Gräsklippning
 • Ogräsbekämpning
 • Brunnsrensning
 • Underhållssopning
 • Renhållning
 • Häckklippning
 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
Systematiskt brandskyddsarbete SBA
 • Brandlarm
 • Rökluckor
 • Sprinkler
 • Skyddsorganisationsplan
 • Skriftlig redogörelse brand SRB
 • SBA-inventering
 • Egenkontroll
Ronderingar

Appen

Appen är GreenViews verktyg ute i fält. I appen utförs allt ronderingsarbete som exempelvis besiktningar, tillsyn och skötsel m.m. Appen är designad för att hantera olika typer av protokoll, från enklare kontrollpunktslistor till avancerade OVK-protokoll. Appen är självlärande med ett användarvänligt gränssnitt. Appen hanterar förutom fotografering även QR-skanning, GPS-positionering och rondering via ritning m.m.

Appen finns tillgänglig som webbapp, Android och iOS.

Arbetsflöde i enkelhet
 • Logga in
 • Hämta besiktningar
 • Öppna och fyll i protokoll
 • Lägg till anmärkningar
 • Skicka in protokoll
Dokumentportal

Dokument

Dokumenthantering utgör en del av grunden i ett fastighetssystem. Förutom basfunktioner såsom uppladdning, sökning, filtrering, flytt och redigering hanteras även rättigheter på önskad nivå. En logisk katalogstruktur byggs upp där sedan mapparna kan användas som ett kartfilter, där färgen på fastigheten indikerar dokumentinnehållet.

Dokumenten kopplas mot exempelvis fastigheter, byggnader, komponenter, projekt, besiktningar eller anmärkningar, men kan också ligga helt fristående. För att enkelt hålla drift- och förvaltningsdokumentation aktuell kan även ett samlingsdokument dagligen genereras utifrån angiven katalogstruktur.

Greencon utför även inskanning av era befintliga pärmar och bygger logiska lättarbetade pdf-dokument.

Komponent

Komponent

Komponentmodulen håller koll på fastighetsbeståndets komponenter, snyggt organiserat enligt Aff-tabell. Den ger snabbt svar många frågor som exempelvis: Hur många kvadratmeter träfasad har vi? Vad är den totala effekten av all belysning? När installerades torktumlaren? Hur ser skicket ut på fönstren? Vilket fabrikat är det på värmepumparna?

Data om komponenter kan ligga till grund för andra moduler som till exempel myndighetsbesiktningar och felanmälan. Greencon utför även inventeringen om så önskas.

Driftstatistik

Driftstatistik

Driftstatistik är grundstenen till allt energieffektiviseringsarbete. Att veta nuvarande energiprestanda på varje enskild fastighet är ett måste för att följa upp arbetet mot de satta energi- och miljömålen.
Beståndet kan grupperas efter era önskemål. Exempel på olika grupperingar är: ort, förvaltningsområde, förvaltare och typ av fastighet (bostäder, lokaler, vårdboenden, skolor, förskolor). Statistiken kan matas in ”manuellt” från avläsningar på papper, via våran APP, export från annat statistiksystem eller via API.

Mätarstrukturen byggs enkelt upp för att spegla varje individuell fastighet och visas på ett överskådligt sätt där det blir tydligt vilka mätare som är kopplade till fastigheten eller vilka som används för t.ex. vidarefakturering eller liknade.

Möjlighet finns att nyttja ”beräkningsmätare”. Beräkningsmätarna kan användas för att fördela per area, ta en mätare minus en annan eller plussa ihop ett antal andra mätare. Vill ni använda faktorer på en mätare fungerar det också.

Äredne

Ärendehantering

I GreenView hanteras enkelt olika typer av ärenden. Det kan handla om ärenden från bl.a. hyresgäster, entreprenörer eller interna. Ärendet följer en livscykel, exempelvis; registrerad, beställd, pågår, godkänd , makulerad och arkiverad. Det går enkelt att kategorisera, tilldela ansvarig och följa vad som hänt med ett ärende.

Ärendehanteringen visar när och vilka personer som varit har varit inblandade, vilka mail som skickats, när statusen ändrats o.s.v. Det går även att koppla filer och dokument till ett ärende. Ett ärende kan även tilldelas en extern entreprenör, som enkelt återrapporterar utfört arbete och status för ärendet antingen via app eller en egenanpassad portal.

Underhåll

Underhåll

Några av våra kunder använder systemet för att enkelt kunna planera underhållet på fastigheter och komponenter. Underhållet sätts med typ, kostnad och intervall. Underhållet beräknas och sammanställs utifrån senaste underhåll och intervaller. Det går enkelt att planera underhållet efter budget. Modulen ger en god överblick på statusen på komponenter och byggnader.

Projekt

Projekt

Några av våra kunder använder systemet för att enkelt och tydligt förmedla information om vad som pågår inom större fastigheter som till exempel sjukhus. Information om byggprojekt och tillhörande filer kopplas då till byggnader som färgas efter typ av projekt. Det går också att rita in områden och koppla projekt till dessa. Vid tidsaxeln i nederkanten kan man se vad som pågår respektive är planerat längre fram.

Dashboard

Dashboard

Dashboarden ger en snabb översikt med utvalda nyckeltal och relevant information. Dashboardens innehåll kan anpassas efter vilka moduler som körs och utseendet skräddarsys till användaren.

Dashboarden kan exempelvis visa senaste händelserna i systemet, ge en sammanfattning på statusar på tillsyn/besiktningar och ärenden, visa underhållsplaner och fungera som en anslagstavla med information till användarna o.s.v.

Dashborden ger användarna en bra start.

NKI

NKI

NKI står för Nöjd Kund Index, d.v.s. hur nöjda kunderna/hyresgästerna är inom olika områden hos företaget. Olika faktorer viktas samman med svarsfrekvensen, som därefter NKI-indexet beräknas på. GreenView visualiserar NKI på ett överskådligt sätt med möjlighet att analysera på exempelvis områden eller förvaltare. Modulen passar även bra i andra tillämpningsområden.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
026 – 497 93 32

marcus.norin@greencon.se
www.greencon.se