GreenView

Visualisering och hantering av fastighetsdata

GreenView är ett webbaserat system för visualisering och hantering av fastighetsdata.

En av grundtankarna är att information ska var tillgänglig på olika nivåer:

 • Snabb och tydlig översikt för ett bestånd på kartan.
 • Mer detaljerad vy för byggnader inom en fastigheten.
 • Sökbara listor på detaljnivå.
Visualisering och hantering av fastighetsdata

Visualisering och hantering av fastighetsdata

RegistreraLogga inGreenView

Light
SEK2999/år
 • Testa gratis i 30 dagar

 • Karta
 • Komponent
 • Fastighetslista
 • Felanmälan
 • Administration
 • Byggnadsinfo
 • Fastighetsinfo
 • Dokument
 • Buggrapportering
 • Rondering/besiktning
 • Fastighetslista
 • Rapporter
 • Hjälp
 • Loggbok
 • Tariffoptimering
 • Mediestatistik
 • Miljö
 • Projekt
 • Ritning
KÖP

GreenView

Bas
SEK7999/år
 • Testa gratis i 30 dagar

 • Karta
 • Komponent
 • Fastighetslista
 • Felanmälan
 • Administration
 • Byggnadsinfo
 • Fastighetsinfo
 • Dokument
 • Buggrapportering
 • Rondering/besiktning
 • Fastighetslista
 • Rapporter
 • Hjälp
 • Loggbok
 • Tariffoptimering
 • Mediestatistik
 • Miljö
 • Projekt
 • Ritning
KÖP

I större fastighetsbestånd kan det vara svårt att få överblick över all fastighetsdata och aktuell status, med GreenView blir fastighetsdata lätthanterligt med tydlig översikt. Fastighetsbeståndet märks ut på en interaktiv webbaserad karta där markörens färg signalerar status på fastigheten.

I GreenView kan i princip all fastighetsdata samlas, vi bygger systemet utifrån kundens önskemål. Exempelvis finns moduler för mediestatisk, miljöklassning, myndighetsbesiktningar, fastighetsstatus, systematiskt brandskyddsarbete, planerat underhåll, ärendehantering, miljömål, NKI och mycket mer.

Med GreenView som fastighetssystem skapas ordning och kontroll över åtgärder som har och ska utföras i stora fastighetsbestånd. Med tydlig översikt blir det lätt att ha kontroll på aktuell status i hela beståndet.

Greencons fastighetssystem GreenView kan anpassas till oändligt många applikationer eller moduler. Med GreenView blir all hantering av data smidigt och lättöverskådligt, via en app eller hemsida ses fastigheterna på karta, de kan vara med bild eller en 3D-modell över byggnaden. Olika färger skådliggör byggnadens status i önskat sammanhang exempelvis trenden för nyckeltal eller tid kvar innan det är dags för nästa myndighetsbesiktning.

Visualisering och hantering av fastighetsdata

Fördelar med GreenView

 • Bra översikt vid större fastighetsbestånd
 • Status visas via färgkodade nålar på kartvyn
 • Anpassas efter era önskemål
 • Kontrollen och planeringen av driftorganisationens dagliga arbete underlättas
 • Webbaserat
 • Besiktningar och ronderingar i användarvänlig app
Verksamheter

Exempel

 • Fastighetsbolag
 • Landsting/sjukhus
 • Skolor/förskolor
 • Industri
 • Kommuner
 • Besiktningsföretag
 • Energibolag
 • Återvinningscentraler
 • Restauranger
 • Hotell
 • Bensinstationer
 • Kyrkor
Visualisering
 • Kartor
  • Google Maps
  • 3D-miljöer
  • Flygfoton
  • Planritningar
  • OpenLayers
 • Listor
 • Rapporter
  • PDF
  • Word
  • Excel
 • Diagram
 • Kalendrar
Teknik, drift & säkerhet
 • Dator/platta/mobil
 • Samtliga stora webbläsare
 • MS .NET/C#
 • HTML/CSS/JavaScript
 • MS SQL Server
 • Molntjänst
 • Externa kopplingar
 • Dagliga backuper
 • Kryptering
 • Lösenordshantering
 • Versionshantering
 • Support
 • OWASP

Grund

Fastigheter
 • Byggnader
 • Fastighetsgränser
 • Tomter/mark
 • Projektområden
Användare
 • Grupper
 • Ägare
 • Kunder/hyresgäster
 • Förvaltare
 • Driftpersonal
Dokument
 • Driftinstruktioner
 • Förvaltning
 • Jourinstruktioner
 • Foton
 • Ritningar
 • Samlingsdokument
Komponenter
 • Inventarier
 • Status
 • Exteriörer
 • Interiörer
 • Teknik
 • Energianvändning

Tillsyn och skötsel

Arbete i app
 • Arbeta offline
 • Ta foton
 • Placera på karta
Myndighets- besiktning
 • Tryckkärl
 • OVK
 • Skyddsrum
 • Lekplatser
 • Hissar
 • Kyla
Systematiskt brandskydds- arbete (SBA)
 • Egenkontroll
 • Säkerhetssystem
 • Brandlarm
 • Rökluckor
 • Sprinkler
 • CUR
Rondering
 • Filterbyte
 • Tillsyn

Övriga moduler

Projekt
 • Pågående/framtida projekt
 • Projektinformation
Planerat underhåll
 • Intervall
 • Kostnad
 • Historik
 • Planering
 • Simulering
Mediestatistik
 • Värme
 • El
 • Kyla
 • Produktion
 • Kapacitet
Miljö
 • Radon/PCB/Kvicksilver
 • Miljöklassning
Livscykel- hantering

 

Lager
Skador
Avtal
NKI
 • Svarsviktning
 • Utveckling
Att-göra

Anpassas till varje kund

Anpassas till varje kund

Logotyp, färgsättning och funktioner i systemet anpassas efter varje kunds krav och önskemål. Vi har ett antal grundmoduler att utgå ifrån, men allt kan skräddarsys och nya moduler utvecklas kontinuerligt.

Till exempel arbetar många fastighetsägare med någon slags rondering och vi har en ronderingsmodul, men tillvägagångssättet och vad som är relevant vid en rondering varierar.

Ni måste inte anpassa hur ni ronderar efter systemet, vi anpassar istället systemet efter hur ni jobbar. Information kan komma in i systemet på många sätt:
 

 • Vissa kunder jobbar direkt i systemet.
 • Andra ronderar i app och importerar.
 • Någon kund använder systemet enbart för översikt och visualisering, data hanteras helt i befintligt system.

Systemkrav

Systemkrav

En av de stora fördelarna med GreenView är att det är helt webbaserat. GreenView kräver ingen installation och fungerar på samtliga webbläsare och operativsystem. GreenView är också mobilanpassat så ni kommer åt systemet var än ni befinner er. Det enda som krävs är en dator/enhet med webbläsare och en internetanslutning.

greenview-responsive

Drift och säkerhet

Drift och säkerhet

GreenView är utvecklat i Microsoft .NET/SQL-miljö med fokus på funktionalitet, kvalitet och säkerhet. GreenViews säkerhetssystem ligger i flera lager med loggning av alla databasförändringar.

För bästa driftstabilitet och säkerhet rekommenderar vi GreenViews egna molntjänst med databasbackuper varje natt. Önskar ni sköta driften på egna servrar så hjälper vi självklart till med installation och uppdateringar.

Behörigheter och rättigheter för användare kan ställas in på mycket detaljerad nivå.


GreenView följer OWASP Application Security Verifacation Standard 2009 – Web Application Standard

 • Åtkomstbegränsning/Sekretess
 • Riktighet
 • Tillgänglighet
 • Spårbarhet

Aktuell driftstatus

Rättigheter

Rättigheter

GreenView ger frihet att sätta rättigheter på olika nivåer. En användare eller grupp kan ha rättighet att se, redigera, lägga till eller ta bort i vissa fastigheter, fastighetstyper, områden, eller moduler. En användare som tillhör en grupp kan utöver det ha specifika användarrättigheter.

Transparens

Transparens

Ibland finns det befintliga system i drift som är svår att få en samlad översikt av. Exemplevis drift- och underhåll finns i ett system, ronderingar och besiktningar i ett annat och ritningar i ett tredje osv. Detta skapar en svåröverskådlig bild och medför tidskrävande arbete genom att behöva gå in i olika system.
Här skapar GreenView transparens och kontroll genom att på ett enkelt sätt importera och visualisera data från dessa system. På så sätt fungerar GreenView även som ett utmärkt komplement till er befintliga IT-miljö.

Hjälpsam support

Support

Med GreenView har du ett team av hjälpsamma utvecklare som finns tillgängliga vid alla typer av supportärenden.

Supporttelefon: 026 – 497 93 59
E-post: support@greencon.se


Kunder som använder systemet

Kunder som använder systemet

Nedan visas ett urval av våra befintliga kunder samt lite info om vad de använder systemet till.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
026 – 497 93 32

marcus.norin@greencon.se
www.greencon.se