Jourinstruktioner

Jourinstruktioner

Behovet av tydlig och enkel driftdokumentation då jourfall råder är stort.

Greencon framställer jourinstruktioner vars syfte är att på ett enkelt och överskådligt sätt sammanfatta de olika teknikområdena så att jourpersonalen snabbt kan sätta sig in i den aktuella problematiken.

Beskrivningarna kompletteras med orienteringsritningar där de viktigaste utrymmena är tydligt markerade.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
026 – 497 93 32

marcus.norin@greencon.se
www.greencon.se