sisab_mark

Greencon har utvecklat en APP för markskötsel där SISABs entreprenörer dagligen bokför sina skötselåtaganden. APP:en bygger på enkelhet ute i fält och har periodiserade moment med GPS-funktionalitet. Resultatet synliggörs sedan för den ansvariga marksamordnaren via en karta.

Läs mer om GreenView: Klicka här

www.greencon.se