folksammiljo
Greencon hjälper just nu Folksam att miljöcertifiera ett antal byggnader i Stockholm och Uppsala enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Byggnaderna som omfattas är äldreboenden samt flerbostadshus.

Läsa mer om Miljöbyggnad: Klicka här

www.greencon.se