GreenView tillsammans med appen ger nu möjlighet att få bättre kontroll över lokalvården i fastighetsbeståndet. GreenView skapar QR-koder som appliceras i utrymmen som sedan skannas av vid påbörjad och avslutad städning. Detta effektiva arbetssätt skapar ordning och reda för fastighetsägare, hyresgäster och städpersonal. Denna funktion är också användbar i fler arbetsområden.

Kontakta oss för mer information.

Läs mer om GreenView här

www.greencon.se