Tillsammans med Nynäshamns kommun har en funktion i appen utvecklats för incheckning via QR-koder. Funktionen används av städpersonal för att underlätta arbetet och bidrar samtidigt till en ökad transparens. Framförallt bidrar funktionen till en ökad säkerhet då information finns om var personal befinner sig i händelse av brand, inbrott eller annan särskild händelse.

Som alltid finns stöd för anpassning av checklistor och återkoppling av anmärkningar inklusive foton.

Läs mer om GreenView här

www.greencon.se