Strategiska energitjänster

Strategiska energitjänster

För att lyckas med att nå de fastställda energi- och miljömålen kan det vara en bra idé att starta en energigrupp. Energigruppens huvudsakliga ansvar blir att hantera, leda och utveckla arbetet i organisationen för att uppnå de fastställda energi- och miljömålen. Greencon har erfarenhet från energigrupper i ett antal olika organisationer.

Syfte

En energigrupp startas upp där berörda parter har ett forum för att hantera energifrågor. Energigruppen ska leda och utveckla energiarbetet för att organisationen ska kunna nå sina energi- och miljömål.

Nuläge och statistik

I energigruppen ingår både representater från Er och Greencon. Det första steget när det gäller energianvändning och målsättningar är att kvalitetssäkra statistik och areauppgifter. Utifrån korrekt statistik och nyckeltal kan en handlingsplan framarbetas där fokus ligger på att i första hand effektivisera fastigheter med hög energiprestanda. Att genomföra driftoptimeringar av befintlig utrustning ger oftast stora besparingar till en låg investeringskostnad. Innan utbyte av installationer blir aktuellt är en total översyn och optimering ett effektivt instrument.

Aktiva åtgärder

Efter en övergripande optimering genomförs djupare analyser för fastigheter med hög energiprestanda. När befintliga anläggningar är analyserade och intrimmade blir det aktuellt att se över behovet av att ersätta gammal utrustning med ny effektiv. Energigruppen följer upp statistik och utförda åtgärder samt agerar vid avvikelser.

Uppföljning

Varje kvartal framarbetas en kvartalsrapport där utvecklingen presenteras och stäms av mot delmål. Dessutom innehåller även den en sammanställning över de fastigheter som utvecklats bäst respektive sämst.

Kvartalsrapporten är ett presentationsverktyg som styrker och verifierar att arbetet med miljömål är aktivt och på väg att uppfyllas.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
026 – 497 93 31

magnus.hedin@greencon.se
www.greencon.se