Orienteringsritningar

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt Lagen om skydd mot olyckor, vilken trädde i kraft den 1 januari 2004.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete förkortas vanligtvis SBA och är till för att ge hyresgäster och medarbetare en trygg boendemiljö eller arbetsmiljö genom att förebygga brand och begränsa skador till följd av eventuell brand.

Systematiskt brandskyddsarbete gäller alla företag och organisationer oberoende av storlek och verksamhet.

I det systematiska brandskyddsarbetet ingår bland annat att utföra egenkontroll på ett antal kontrollpunkter, upprätta en brandskyddspolicy och en byggnads- och verksamhetsbeskrivning.
Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär även att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar samt följer upp brandskyddsarbetet.

Greencon tillhandahåller ett system för egenkontroll som hjälper fastighetsägare att på ett godkänt och enkelt sätt utöva systematiskt brandskyddsarbete.

Egenkontroll

Greencons fastighetssystem GreenView kan med hjälp av planritningar visualisera komponenter och hantera checklistor kopplade till egenkontroller.

Syftet med SBA-ritningen är att på ett överskådligt sätt placera ut och visa de punkter där fastighetsägaren har ansvaret för egenkontroll.

Exempel på egenkontrollpunkter:

  • Brandsläckare
  • Dörrstängare
  • Utrymningsväg
  • Brandcellsdörr
  • Utrymningsskylt

Till varje komponent eller kontrollpunkt kopplas en anpassad checklista med instruktioner om vad som skall kontrolleras.

Systemet visar var egenkontrollerna är utförda och godkända, vilka som skall utföras den närmsta tiden och vilka som inte är gjorda i tid eller inte är godkända.
Resultatet blir ett överskådligt system med smidigare och snabbare kontroll där risken att missa något minimeras.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
026 – 497 93 35

linus.eriksson@greencon.se
www.greencon.se