Energiberäkning

Energiberäkning

Vid nybyggnation eller ombyggnation av en byggnad ska enligt BBR byggnadens energibehov beräknas. En energiberäkning krävs normalt för bygglov och tekniskt samråd hos kommunen. Greencon beräknar energianvändningen med enklare metoder för t.ex. villor eller med hjälp av simuleringsprogrammet VIP Energy när det gäller mer komplexa byggnader. Beräkningarna redovisas alltid i en överskådlig rapport.

VIP energy

I VIP energy bygger Greencon upp Er byggnad komplett med VVS-system, fönster, dörrar, reglerstrategier och simulerar olika isolertjocklekar i grundplattan, vindsbjälklag och väggar.

I programmet utsätts byggnaden för yttre påfrestningar som värme och kyla. Alternativa lösningar testas, t.ex. hur stora glasfasader påverkar energianvändningen och vilken typ av fönster och fönsterstorlekar som energimässigt passar bäst för den specifika byggnaden. Programmet simulerar även olika luftflöden och inomhustemperaturer. Sammantaget leder detta till en reducerad risk för felkonstruktion som genererar dyra kostnader när byggnaden väl tas i drift.

Resultat

Efter en energiberäkning med simulering förväntas ett mer energieffektivt byggande med ett bättre inomhusklimat och en lägre driftkostnad!

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se