Energisamordnare

Energisamordnare

Det ställs nya och allt högre krav på byggnader vad gäller energianvändning. Numera är det inte byggnadens U-värde som är det viktigaste vid nybyggnation utan att byggnaden klarar kraven på specifik energianvändning (kWh/m²). Nya hårdare krav ökar också behovet av energikompetens i byggprojekten och det är där en energisamordnare, som t.ex. kan hjälpa beställaren att sätta upp en kravspecifikation för inomhusklimat och energianvändning, kommer in i bilden.

Krav, BBR

Det ställs nya och allt högre krav på byggnader när det gäller energianvändning. Numera är det inte byggnadens U-värde som är det viktigaste vid nybyggnation utan att byggnaden klarar kraven på specifik energianvändning (kWh/m²).

Energisamordnare

Nya hårdare krav ökar också behovet av energikompetens i byggprojekten. En energisamordnare kan t.ex. hjälpa beställaren att sätta upp en kravspecifikation för inneklimat och energianvändning.

Det är sedan energisamordnarens roll att säkerställa att dessa krav uppfylls under hela byggprocessen. Energisamordnaren driver energifrågorna redan när bygghandlingarna tas fram i samarbete med t.ex. arkitekt, VVS-konstruktör och byggentreprenör.

Energisamordnaren ansvarar för att nödvändiga inneklimatsanalyser och energibehovsberäkningar utförs samt för att följa upp energianvändningen efter att byggnaden färdigställts.

Energikostnader

Genom att anlita en energisamordnare får Ni tidigt ett helhetsperspektiv över kommande energibehov och därmed även över Era driftkostnader.

En energisamordnare fungerar som en koordinator i projektet som hjälper till att lösa såväl övergripande frågor som detaljer i projektet.

Resultat

Resultatet blir ett mer energieffektivt byggande med ett bättre inomhusklimat och en lägre driftkostnad!

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se