Läckagesökning

Läckagesökning

Tryckluftläckage är kostsamt men ändå vanligt förekommande inom industrin. Greencon arbetar med ultraljudsutrustning för att identifiera och dokumentera läckage i tryckluftsystem. Sökningen kompletteras med en uppmätning av eleffektuttaget för kompressorerna för att fastställa de verkliga drifttiderna. Resultatet blir ofta att drifttiden reduceras radikalt varvid elanvändningen minskar och livslängd för kompressorer ökar.

Läckagesökning av tryckluftsystem

Tryckluftsystem är ofta dyra att hålla i drift, därför är det viktigt att minimiera läckage. Dock kontrolleras tätheten sällan vilket gör att tryckluftläckage är vanligt förekommande inom industrin. Det medför att kompressorer är driftsatta under längre tider än vad som är optimalt, vilket kan innebära stora kostander. Läckagen utgörs ofta av mindre läckor som inte är hörbara för det mänskliga örat.

Greencon använder ultraljudsutrustning som registrerar ljud av hög frekvens för att identifiera och dokumentera läckage i tryckluftsystem. Resultatet blir ofta att drifttiden kan reduceras radikalt varvid elanvändningen minskar och livslängd hos kompressorerna ökar. Läckagesökningen kompletteras med en uppmätning av eleffektuttaget för tryckluftkompressorerna för att fastställa de verkliga drifttiderna.

Exempelmätning

Kurvan visar mätningar av tre kompressorer vid produktionsstopp. Inget uttag, verklig last.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
070 – 281 34 83

linus.eriksson@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se