Driftinstruktioner

Driftinstruktioner

Aktuell och korrekt dokumentation är ett viktigt hjälpmedel både i den dagliga driften och vid den långsiktiga planeringen av underhållsåtgärder och investeringar. Hög tillgänglighet samt att handlingarna är aktuella är två mycket viktiga faktorer.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
073 – 321 12 52

marcus.norin@greencon.se
Driftdokumentationen kan ses som ett dokument som på ett övergripande sätt samlar ihop de dokument som bidrar till att kunna sköta drift och underhållet i en fastighet på ett effektivt sätt. I driftdokumentation kan man sortera in orienteringsplaner, driftkort, garantitider, besiktningsprotokoll etc. I en del fall har Greencon hjälpt till med att aktualisera och digitalisera befintlig driftdokumentation för att göra den sökbar samt tillgänglig för behöriga personer via vårt GreenView.

Utöver att aktualisera och digitalisera befintlig driftdokumentation kan Greencon hjälpa till med allt från framställning av handlingar till implementering av system för strukturering och hantering av teknisk dokumentation.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
073 – 321 12 52
marcus.norin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se