GreenView Fastighetssystem

– Visualisering och hantering av fastighetsdata

I större fastighetsbestånd kan det vara svårt att få överblick över all fastighetsdata och aktuell status, med GreenView blir fastighetsdata lätthanterligt med tydlig översikt. Fastighetsbeståndet märks ut på en interaktiv webbaserad karta där markörens färg signalerar status på fastigheten.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
073 – 321 12 52

marcus.norin@greencon.se
I GreenView kan i princip all fastighetsdata samlas. Vi bygger systemet utifrån kundens önskemål. Exempelvis finns moduler för mediestatistik, miljöklassning, myndighetsbesiktningar, fastighetsstatus, systematiskt brandskyddsarbete, planerat underhåll, ärendehantering, miljömål, NKI och mycket mer.

Med GreenView som fastighetssystem skapas ordning och kontroll över åtgärder som har och ska utföras i stora fastighetsbestånd. Med tydlig översikt blir det lätt att ha kontroll på aktuell status i hela beståndet.

Greencons fastighetssystem GreenView kan anpassas till oändligt många applikationer eller moduler. Med GreenView blir all hantering av data smidigt och lättöverskådligt, via en app eller hemsida ses fastigheterna på karta, de kan vara med bild eller en 3D-modell över byggnaden. Olika färger skådliggör byggnadens status i önskat sammanhang exempelvis trenden för nyckeltal eller tid kvar innan det är dags för nästa myndighetsbesiktning.

Visualisering och hantering av fastighetsdata

Fördelar med GreenView

 • Bra översikt vid större fastighetsbestånd
 • Status visas via färgkodade nålar på kartvyn
 • Anpassas efter era önskemål
 • Kontrollen och planeringen av driftorganisationens dagliga arbete underlättas
 • Webbaserat
 • Besiktningar och ronderingar i användarvänlig app
Verksamheter

Exempel

 • Fastighetsbolag
 • Landsting/sjukhus
 • Skolor/förskolor
 • Industri
 • Kommuner
 • Besiktningsföretag
 • Energibolag
 • Återvinningscentraler
 • Restauranger
 • Hotell
 • Bensinstationer
 • Kyrkor
Visualisering
 • Kartor
  • Google Maps
  • 3D-miljöer
  • Flygfoton
  • Planritningar
  • OpenLayers
 • Listor
 • Rapporter
  • PDF
  • Word
  • Excel
 • Diagram
 • Kalendrar
Teknik, drift & säkerhet
 • Dator/platta/mobil
 • Samtliga stora webbläsare
 • MS .NET/C#
 • HTML/CSS/JavaScript
 • MS SQL Server
 • Molntjänst
 • Externa kopplingar
 • Dagliga backuper
 • Kryptering
 • Lösenordshantering
 • Versionshantering
 • Support
 • OWASP
Anpassas till varje kund

Anpassas till varje kund

Logotyp, färgsättning och funktioner i systemet anpassas efter varje kunds krav och önskemål. Vi har ett antal grundmoduler att utgå ifrån, men allt kan skräddarsys och nya moduler utvecklas kontinuerligt.

Till exempel arbetar många fastighetsägare med någon slags rondering och vi har en ronderingsmodul, men tillvägagångssättet och vad som är relevant vid en rondering varierar.

Ni måste inte anpassa hur ni ronderar efter systemet, vi anpassar istället systemet efter hur ni jobbar. Information kan komma in i systemet på många sätt:

 • Vissa kunder jobbar direkt i systemet.
 • Andra ronderar i app och importerar.
 • Någon kund använder systemet enbart för översikt och visualisering, data hanteras helt i befintligt system.

Välj den gröna linjen

Den gröna linjen

Moduler i GreenView

Exempel på moduler

Nedan följer ett urval av de mest använda modulerna i GreenView. Modulerna finns i ett grundutförande men kan anpassas enligt era önskemål och sätt att arbeta.

Fastighet

GreenView Fastighet

Första steget vid införande av GreenView är att skapa full överblick över alla fastigheter och byggnader. Självklarheter kan man tycka, men ofta finns det olika information i olika system och det saknas kompletta underlag för area eller viktiga klassbegrepp.

Fastighetsbeskrivningen sätts upp så att den speglar verksamhet och er typ av fastighetsbestånd. I en kommun är det ofta viktigt att skilja lokaltyper åt, såsom skola, idrottshall och liknande. I ett privat fastighetsbolag vill man hellre veta om fastigheten ligger i ett separat bolag eller inte. Fastigheterna ligger sedan till grund för övriga moduler.

Dokumentportal

GreenView Karta

En av GreenViews unika fördelar är kartan. Kartan utgör grunden i GreenView och ger en trevlig geografisk vy av fastighetsbeståndet som visualiserar data från övriga moduler. Fastigheter och byggnader som är placerade på kartan färgas enligt sin nuvarande status beroende av vilken modul som är vald samt vad som är filtrerat. Via kartan kan man snabbt navigera, klicka på en nål, och få överskådlig information för allt som rör en specifik fastighet.

GreenView hanterar flera olika karttyper beroende av verksamhet, som exemplevis Google Maps, Open Street Map, ritningar och flygfoton. Kartan kan även presentera byggnader och objekt i olika typer av 3D.

Ronderingar

GreenView Rondering

– Rondering, myndighetsbesiktning, OVK, SBA, tillsyn, skötsel m.m.

GreenView tillsammans med ronderingsappen ger ett komplett verktyg för hantering och visualisering av alla typer av ronderingar. Exemplevis myndighetsbesiktningar, markskötsel, systematiskt brandskyddsarbete, tillsyn och skötsel m.m.

En rondering skapas genom att ett protokoll med tillhörande kontrollpunkter upprättas, som därefter tilldelas ett tidsintervall med olika regler. Ronderingen kan sedan knytas mot fastigheter, byggnader eller komponenter. Protokoll, tidsintervall, särskilda regler och rättigheter kan anpassas på en mycket djup detaljnivå. Ronderingarna sker sedan med hjälp av en användarvänlig app, eller direkt i GreenView. Appen har även stöd för arbete offline, GPS-positionering och ritningsunderlag.

När protokollet är ifyllt skickas det sedan in i GreenView där ett PDF-protokoll skapas. Resultatet och eventuella anmärkningar hanteras sedan enkelt i GreenView. GreenView ger en svårslagen översikt och statistik av bl.a. senaste status, tid kvar, anmärkningar och hur entreprenörer sköter sitt arbete. I GreenView går det även att enkelt planera och administrera arbetet via planeringskalendern och livscykelhanteringen. GreenView kan även importera och visualisera ronderingsdata från eventuella befintliga system. Nedan följer några exempel på vad som kan hanteras i GreenView:

Myndighetsbesiktning
 • OVK
 • SBA
 • Lekplats
 • Elrevision
 • Hiss & lyft
 • Tryckkärl
 • Kyla
 • Skyddsrum
Rondering/tillsyn/skötsel
 • Förbrukning
 • Filterbyte
 • Hissar & portar
 • Fastighetsvärdar
 • Tillsyn kyla
 • Batteribyte
 • Takvandring
 • Skyddsrond
Markskötsel
 • Gräsklippning
 • Ogräsbekämpning
 • Brunnsrensning
 • Underhållssopning
 • Renhållning
 • Häckklippning
 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
Systematiskt brandskyddsarbete SBA
 • Brandlarm
 • Rökluckor
 • Sprinkler
 • Skyddsorganisationsplan
 • Skriftlig redogörelse brand SRB
 • SBA-inventering
 • Egenkontroll
Ronderingar

GreenView App

Appen är GreenViews verktyg ute i fält. I appen utförs allt ronderingsarbete som exempelvis besiktningar, tillsyn och skötsel m.m. Appen är designad för att hantera olika typer av protokoll, från enklare kontrollpunktslistor till avancerade OVK-protokoll. Appen är självlärande med ett användarvänligt gränssnitt. Appen hanterar förutom fotografering även QR-skanning, GPS-positionering och rondering via ritning m.m.

Appen finns tillgänglig som webbapp, Android och iOS.

Arbetsflöde i enkelhet
 • Logga in
 • Hämta besiktningar
 • Öppna och fyll i protokoll
 • Lägg till anmärkningar
 • Skicka in protokoll
Dokumentportal

GreenView Dokument

Dokumenthantering utgör en del av grunden i ett fastighetssystem. Förutom basfunktioner såsom uppladdning, sökning, filtrering, flytt och redigering hanteras även rättigheter på önskad nivå. En logisk katalogstruktur byggs upp där sedan mapparna kan användas som ett kartfilter, där färgen på fastigheten indikerar dokumentinnehållet.

Dokumenten kopplas mot exempelvis fastigheter, byggnader, komponenter, projekt, besiktningar eller anmärkningar, men kan också ligga helt fristående. För att enkelt hålla drift- och förvaltningsdokumentation aktuell kan även ett samlingsdokument dagligen genereras utifrån angiven katalogstruktur.

Greencon utför även inskanning av era befintliga pärmar och bygger logiska lättarbetade pdf-dokument.

Komponent

GreenView Komponent

Komponentmodulen håller koll på fastighetsbeståndets komponenter, snyggt organiserat enligt Aff-tabell. Den ger snabbt svar många frågor som exempelvis: Hur många kvadratmeter träfasad har vi? Vad är den totala effekten av all belysning? När installerades torktumlaren? Hur ser skicket ut på fönstren? Vilket fabrikat är det på värmepumparna?

Data om komponenter kan ligga till grund för andra moduler som till exempel myndighetsbesiktningar och felanmälan. Greencon utför även inventeringen om så önskas.

Energistatistik

GreenView Energistatistik

Mediestatistik är grundstenen till allt energieffektiviseringsarbete. Greencons energiexperter har genom åren arbetat upp en gedigen erfarenhet från olika branschers energiuppföljningsarbete. Tillsammans med ett antal drivna kunder har modulen mediestatistik utvecklats. Från att vara ett översiktligt visualiseringsverktyg har modulen utvecklats till ett fullskaligt mediestatistiksystem. Statistiken kan analyseras alltifrån övergripande per fastighet på årsbasis till detaljerat per mätare på timbasis. Mediestatistiken importeras automatiskt via färdiga integrationer alternativt via skräddarsydda lösningar för respektive kund. Det går även att mata in mediestatistiken via manuell inmatning.

Utöver valfria analyser direkt i systemet kan färdiga och skräddarsydda rapporter exporteras från systemet. Rapporterna kan även mailas ut utifrån önskat intervall.

Självklart står Greencons energiexperter redo att stötta uppföljningsarbetet med alltifrån enstaka avvikelseanalyser till mer omfattande energikartläggningar.

Äredne

GreenView Ärende

I GreenView hanteras enkelt olika typer av ärenden. Det kan handla om ärenden från bl.a. hyresgäster, entreprenörer eller interna. Ärendet följer en livscykel, exempelvis; registrerad, beställd, pågår, godkänd , makulerad och arkiverad. Det går enkelt att kategorisera, tilldela ansvarig och följa vad som hänt med ett ärende.

Ärendehanteringen visar när och vilka personer som varit har varit inblandade, vilka mail som skickats, när statusen ändrats o.s.v. Det går även att koppla filer och dokument till ett ärende. Ett ärende kan även tilldelas en extern entreprenör, som enkelt återrapporterar utfört arbete och status för ärendet antingen via app eller en egenanpassad portal.

Underhåll

GreenView Underhåll

Några av våra kunder använder systemet för att enkelt kunna planera underhållet på fastigheter och komponenter. Underhållet sätts med typ, kostnad och intervall. Underhållet beräknas och sammanställs utifrån senaste underhåll och intervaller. Det går enkelt att planera underhållet efter budget. Modulen ger en god överblick på statusen på komponenter och byggnader.

Projekt

GreenView Projekt

Några av våra kunder använder systemet för att enkelt och tydligt förmedla information om vad som pågår inom större fastigheter som till exempel sjukhus. Information om byggprojekt och tillhörande filer kopplas då till byggnader som färgas efter typ av projekt. Det går också att rita in områden och koppla projekt till dessa. Vid tidsaxeln i nederkanten kan man se vad som pågår respektive är planerat längre fram.

Dashboard

GreenView Dashboard

Dashboarden ger en snabb översikt med utvalda nyckeltal och relevant information. Dashboardens innehåll kan anpassas efter vilka moduler som körs och utseendet skräddarsys till användaren.

Dashboarden kan exempelvis visa senaste händelserna i systemet, ge en sammanfattning på statusar på tillsyn/besiktningar och ärenden, visa underhållsplaner och fungera som en anslagstavla med information till användarna o.s.v.

Dashborden ger användarna en bra start.

NKI

GreenView NKI

NKI står för Nöjd Kund Index, d.v.s. hur nöjda kunderna/hyresgästerna är inom olika områden hos företaget. Olika faktorer viktas samman med svarsfrekvensen, som därefter NKI-indexet beräknas på. GreenView visualiserar NKI på ett överskådligt sätt med möjlighet att analysera på exempelvis områden eller förvaltare. Modulen passar även bra i andra tillämpningsområden.

Kunder som använder systemet

Kunder som använder systemet

Nedan visas ett urval av våra befintliga kunder samt lite info om vad de använder systemet till.

Systemkrav

Systemkrav

En av de stora fördelarna med GreenView är att det är helt webbaserat. GreenView kräver ingen installation och fungerar på samtliga webbläsare och operativsystem. GreenView är också mobilanpassat så ni kommer åt systemet var än ni befinner er. Det enda som krävs är en dator/enhet med webbläsare och en internetanslutning.

greenview-responsive


Rättigheter

Rättigheter

GreenView ger frihet att sätta rättigheter på olika nivåer. En användare eller grupp kan ha rättighet att se, redigera, lägga till eller ta bort i vissa fastigheter, fastighetstyper, områden, eller moduler. En användare som tillhör en grupp kan utöver det ha specifika användarrättigheter.

Transparens

Transparens

Ibland finns det befintliga system i drift som är svår att få en samlad översikt av. Exemplevis drift- och underhåll finns i ett system, ronderingar och besiktningar i ett annat och ritningar i ett tredje osv. Detta skapar en svåröverskådlig bild och medför tidskrävande arbete genom att behöva gå in i olika system.
Här skapar GreenView transparens och kontroll genom att på ett enkelt sätt importera och visualisera data från dessa system. På så sätt fungerar GreenView även som ett utmärkt komplement till er befintliga IT-miljö.

Hjälpsam support

Support

Med GreenView har du ett team av hjälpsamma utvecklare som finns tillgängliga vid alla typer av supportärenden.

Supporttelefon: 026 – 497 93 59
E-post: support@greencon.se

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
073 – 321 12 52

marcus.norin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se