Samordning åtgärdsförslag

Samordning åtgärdsförslag

Efter en aktuell eller tidigare utförd energianalys erhåller en fastighetsägare eller förvaltare av en fastighet ofta ett antal åtgärdsförslag. Greencon hjälper Er gärna att strukturera åtgärderna som samordnare i arbetet att uppnå en effektivare energianvändning.

Samordning

Efter en aktuell eller tidigare utförd energianalys erhåller en fastighetsägare eller förvaltare av en fastighet ofta ett antal åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen som framkommit behöver genomföras praktiskt för att den teoretiska energieffektiviseringen ska omvandlas till faktiska besparingar.

Många gånger är problemet att tiden är begränsad och/eller att ansvariga för respektive åtgärd inte är utsedda.

 

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
Energiplan

Det är viktigt att en energiplan upprättas där det tydligt framgår vilka åtgärder som skall realiseras, när det ska ske samt vem som är ansvarig att genomföra de lämnade åtgärdsförslagen.

Med ansvariga för arbetet ökar chanserna att på ett snabbt och effektivt sätt börja åtnjuta besparingarna.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se