Energideklarationer

Energideklarationer

Sedan 2007 måste alla fastigheter med nyttjanderätt samt specialfastigheter över 250 m² (från början var gränsen 1000 m² men har succesivt sänkts till dagens 250 m²) energideklareras. En fastighets energideklaration gäller i 10 år. Syftet är bl. a. att sänka energianvändningen i byggnader samt att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att anlita en intresserad, kunnig konsult kan man spara både pengar och miljö. Greencon ger dig kostnadseffektiva åtgärdsförslag för förbättring av byggnadens energiprestanda.

Energideklarationer

  • Med sänkt energianvändning sparas både miljö och pengar.
  • Genomförs åtgärdsförslagen kan en energi- och kostnadseffektiv byggnad erhållas med en lägre energiprestanda.
  • Greencons oberoende energiexperter har stor erfarenhet av att energideklarera stora fastighetsbestånd.
  • Lagen om energideklaration trädde i kraft 2007 och bygger på ett EG-direktiv.

Skyldighet att energideklarera byggnader

Ägare av byggnader med nyttjanderätt, såsom till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut, är skyldig att lämna in en energideklaration. Det gäller även ägare av specialbyggnader över 250 m² (från början var gränsen 1000 m² men har succesivt sänkts till dagens 250 m²).
Fastighetsägaren riskerar vite, en form av böter, om en energideklaration inte upprättas. Boverket är tillsynsmyndighet för energideklarationerna. En byggnads energideklaration får ej vara äldre än 10 år. Energideklarationen skall utföras av en ”oberoende energiexpert”, Greencon har certifierade energiexperter som är redo att hjälpa Er!

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
Genomförande

Tillsammans med fastighetsägaren tar Greencons energiexperter fram uppgifter som behövs för energideklarationen. Greencon besiktar byggnaden och påvisar de åtgärdsförslag som kan reducera energianvändningen. Åtgärdsförslagen och data om byggnaden sammanställs i energideklarationen. Energiexperten tar fram en sammanfattning av energideklarationen ska finnas tillgänglig för allmänheten så att de boende i eller besökare till byggnaden kan ta del av resultatet.
Greencons energiexperter har bland annat genomfört energideklarationer åt Folksam, Svenska Bostäder, SKB, SISAB, Stadsholmen, Gavlegårdarna, Årehus, Boetten, Tyresö Bostäder och Tierpsbyggen.
Läs mer om energiexperter och energideklarationer på www.boverket.se och www.greencon.se.

  • Boverket är tillsynsmyndighet och kan utdöma vite om en godkänd energideklaration inte upprättats.
  • En energideklaration är giltig i 10 år.
  • Greencons experter är certifierade enligt BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar tom BFS 2013:17 CEX 4 med behörigheten: Kvalificerad för komplexa byggnader.

Läs mer om energideklarationen på boverket.se

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se