Energideklarationer

Energideklarationer

Sedan 2007 gäller, enligt svensk lag, att samtliga byggnader med nyttjanderätt (hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut) samt specialbyggnader med en yta på mer än 250 m² ska ha en godkänd energideklaration. En byggnads energideklaration gäller i 10 år. Syftet är bland annat att sänka energianvändningen i byggnader samt att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att anlita en intresserad, kunnig konsult kan man spara både pengar och miljö. Greencon ger dig kostnadseffektiva åtgärdsförslag för förbättring av byggnadens energiprestanda.

Energideklarationer

 • Med sänkt energianvändning sparas både miljö och pengar.
 • Genomförs åtgärdsförslagen kan en energi- och kostnadseffektiv byggnad erhållas med en lägre energiprestanda.
 • Greencons oberoende energiexperter har stor erfarenhet av att energideklarera stora fastighetsbestånd.
 • Lagen om energideklaration trädde i kraft 2007 och bygger på ett EG-direktiv.

Skyldighet att energideklarera byggnader

Med vissa undantag ska byggnader energideklareras när:

 • byggnader är nya (innan de tas i bruk).
 • byggnadens golvarea är större än 250 m² och ofta besöks av allmänheten. Gäller även specialbyggnader.
 • byggnader upplåts med nyttjanderätt (hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut)
 • byggnader säljs.

Fastighetsägaren riskerar vite, en form av böter, om en energideklaration inte upprättas. Boverket är tillsynsmyndighet för energideklarationerna. En byggnads energideklaration får ej vara äldre än 10 år. Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert. Greencon har certifierade energiexperter som är redo att hjälpa Er!

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
Genomförande

Genomförande

Tillsammans med byggnadsägaren tar Greencons energiexperter fram uppgifter som behövs för energideklarationen. Greencon besiktar byggnaden och påvisar de åtgärdsförslag som kan reducera energianvändningen. Åtgärdsförslagen och data om byggnaden sammanställs i energideklarationen. Energiexperten tar fram en sammanfattning av energideklarationen ska finnas tillgänglig för allmänheten så att de boende i eller besökare till byggnaden kan ta del av resultatet.

 • Boverket är tillsynsmyndighet och kan utdöma vite om en godkänd energideklaration inte upprättats.
 • En energideklaration är giltig i 10 år.
 • Greencons experter är certifierade enligt BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar tom BFS 2016:15 CEX 5 med behörigheten: Kvalificerad för komplexa byggnader.

Läs mer om energideklarationen och energideklarationer på boverket.se

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se