Nättariffoptimering

Nättariffoptimering

Idag har vi fri handel med elkraft, men kostnaden för överföringen via elnätet som sköts av de lokala nätbolagen regleras i monopol. Det går dock att spara även där genom att tillse att mätarsäkringar och abonnerad effekt är korrekt samt att man valt rätt tariff. Greencon granskar ditt bestånd och identifierar potentiella besparingar, vår erfarenhet är att det är en mycket lönsam kontroll med en återbetalningstid på några månader.

Den svenska elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996. Den fria handeln gäller enbart elkraften medan kostnaden för överföringen via elnätet som sköts av de lokala nätbolagen fortfarande regleras i monopol. Det finns möjligheter till stora kostnadsbesparingar för nätkostnaden genom att tillse att mätarsäkringar och abonnerad effekt är anpassade efter det verkliga uttaget samt att man valt den ekonomiskt mest fördelaktiga tariffen.

Säkringsabonnemang

Den fasta delen av nätkostnaden för ett säkringsabonnemang grundar sig i huvudsak på mätarsäkringens storlek. I förvånansvärt många fall överstiger denna vida det verkliga strömuttaget. Detta kan ha sin grund i överdimensionering i projekteringsskedet, verksamhetsförändringar i betjänade lokaler, byte av uppvärmningssystem eller andra tekniska förändringar.

Att mätarsäkringens storlek överrensstämmer med det verkliga strömuttaget är inte liktydigt med optimal nättariff. Nätleverantören har ofta ett flertal nättariffer, den rörliga delen av nätkostnaden, att välja mellan.

Prissättningen för dessa kan vara rak eller differentierad över dygn, vecka och säsong. För att kunna välja den mest ekonomiskt fördelaktiga nättariffen krävs kännedom om elanvändningens fördelning över dygn och år.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
Effektabonnemang

Taxekonstruktionen för effektabonnemang, som vanligtvis avser anläggningar med ett strömuttag som överstiger 63 Ampere, har förhållandevis stora skillnader nätbolagen emellan. De viktigaste faktureringsgrundande parametrarna i detta sammanhang är emellertid storleken på den effekt man abonnerar på, samt hur elenergin används över dygn, vecka och år. Vidare stöter vi återkommande på elabonnemang som placerats i kategorin effektabonnemang, men som borde vara ett säkringsabonnemang vilket i de allra flesta fall är förenat med lägre kostnader. Med grundläggande abonnemangsuppgifter kan Greencon hjälpa Er att granska Ert bestånd av elabonnemang för att identifiera potentiella besparingar. Vår erfarenhet är att nättariffoptimering är en mycket lönsam kontroll med en återbetalningstid på några månader.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se