Jourinstruktioner

Jourinstruktioner

Behovet av tydlig och enkel dokumentation då jourfall råder är stort. Ca 75% av årets timmar är icke kontorstid, det vill säga jourtid. En överskådlig och enkel information om hur fel och andra akuta incidenter kan hanteras är till stor hjälp när det väl händer.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
073 – 321 12 52

marcus.norin@greencon.se
Greencon framställer jourinstruktioner vars syfte är att på ett enkelt och överskådligt sätt sammanfatta de olika teknikområdena. Jourinstruktionerna innehåller aktuella ritningar, kartor, orienteringsplaner samt kontaktlistor till hyresgäster och olika kategorier av jourpersonal. De viktigaste utrymmena är tydligt markerade där de olika installationerna är utplacerade på de aktuella ritningarna och orienteringsplanerna.

På ett översiktligt sätt beskrivs de olika tekniksystemen så att jourpersonalen snabbt kan sätta sig in i den aktuella problematiken och där med kunna minimera besvär och skador på människor och egendom.

Jourinstruktionerna levereras i pärmar men kan även göras tillgängliga, kopplade till rätt fastighet eller byggnad, via GreenView.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
073 – 321 12 52
marcus.norin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se