Driftkort

Driftkort

Behovet av tydlig driftdokumentation är stort i fastighetsbranschen. Det blir extra viktigt att ha tydliga driftkort i dagens läge med stor rörelse på arbetsmarknaden, inte minst i olika driftorganisationer både internt och externt. Greencon upprättar enligt kunds önskemål driftkort för ventilation-, värme-, spillvatten- och kylsystem.

Driftkorten ger en tydlig bild över de tekniska detaljerna för systemet med markerade betjäningsområden. Till driftkorten bifogas lättlästa styrtexter som ger goda möjligheter att sätta sig in i systemets uppbyggnad och funktion. Aktuella driftkort är en stor framgångsfaktor vid energieffektiviseringsarbeten och eventuell felsökning.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
070 – 281 34 83

linus.eriksson@greencon.se
Exempel

Intill visas ett driftkort för ventilationen i ett fläktrum i Skandia Fastigheters (Diligentias) fastighet Terminalen 2. På driftkortet framgår systemets uppbyggnad, placering och betjäningsområde.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
070 – 281 34 83
linus.eriksson@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se