Driftkort

Driftkort

I dagens läge med stor rörelse på arbetsmarknaden, inte minst inom driftentreprenörs-branschen, är behovet av tydlig driftdokumentation A och O. Greencon upprättar enligt kunds önskemål driftkort för ventilation-, värme-, spillvatten- och kylsystem.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
026 – 497 93 35

linus.eriksson@greencon.se
Driftkorten ger en tydlig bild över de tekniska detaljerna för systemet med markerade betjäningsområden. Till driftkorten bifogas lättlästa styrtexter som ger goda möjligheter att sätta sig in i systemets uppbyggnad och funktion. Aktuella driftkort är en stor framgångsfaktor vid energieffektivise-ringsarbeten och eventuell felsökning.

Exempel

Intill visas ett driftkort för ventilationen i ett fläktrum i Skandia Fastigheters (Diligentias) fastighet Terminalen 2. På driftkortet framgår systemets uppbyggnad, placering och betjäningsområde.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
026 – 497 93 35

linus.eriksson@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se