Orienteringsritningar

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt Lagen om skydd mot olyckor, vilken trädde i kraft den 1 januari 2004.

Systematiskt brandskyddsarbete förkortas vanligtvis SBA och är till för att ge hyresgäster och medarbetare en trygg boendemiljö eller arbetsmiljö genom att förebygga brand och begränsa skador till följd av eventuell brand.

Systematiskt brandskyddsarbete gäller alla företag och organisationer oberoende av storlek och verksamhet.

I det systematiska brandskyddsarbetet ingår bland annat att utföra egenkontroll på ett antal kontrollpunkter, upprätta en brandskyddspolicy och en byggnads- och verksamhetsbeskrivning.

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär även att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar samt följer upp brandskyddsarbetet.

Greencon tillhandahåller ett system för egenkontroll som hjälper fastighetsägare att på ett godkänt och enkelt sätt utöva systematiskt brandskydds-arbete.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
070 – 281 34 83

linus.eriksson@greencon.se
Egenkontroll

Syftet med SBA-ritningen är att på ett överskådligt sätt placera ut och visa de kontrollpunkter där fastighetsägaren har ansvaret för egenkontroll.

Checklistor, kontrollpunkter och komponenter kan med fördel hanteras på ett smidigare sätt via Greencons fastighetssystem GreenView. Komponenter och checklistor kopplade till egenkontroller kan på orienteringsplaner flyttas, läggas till och tas bort på ett mycket enkelt sätt ute i fält. Läs mer om GreenView SBA här.

Exempel på engenkontrollpunkter

  • Brandsläckare
  • Dörrstängare
  • Utrymningsväg
  • Brandcellsdörr
  • Utrymningsskylt

Till varje komponent eller kontrollpunkt kopplas en anpassad checklista med instruktioner om vad som skall kontrolleras.

Systemet visar var egenkontrollerna är utförda och godkända, vilka som skall utföras den närmsta tiden och vilka som inte är gjorda i tid eller inte är godkända.

Resultatet blir ett överskådligt system med smidigare och snabbare kontroll där risken att missa något minimeras.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Linus Eriksson
070 – 281 34 83
linus.eriksson@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se