Energicontroller

Energicontroller

Greencon vet att en viktig hörnsten i allt energieffektiviseringsarbete är en väldokumenterad och pålitlig mediestatistik. Den visar vilken påverkan eventuella effektiviseringsåtgärder har samt vilka fastigheter som har en hög specifik energianvändning (kWh/m²). En bra analys av energistatistiken kan påvisa avvikelser i ett tidigt skede vilket gör att åtgärder eller utredning kan föreslås i rätt tid.

Kvalitetssäkrade värden

Uppföljningen av energistatistik startar oftast med insamling av mätarställningar eller användningar på månadsbasis. Oavsett om statistiken kommer in i ert statistiksystem via manuella- eller automatiserade avläsningar genom interna system bör dessa kvalitetssäkras eftersom den ligger till grund för framtida beslut beträffande energianvändningen.

Analys

När statistiken är insamlad och kvalitetssäkrad kan trender och användningar ställas mot tidigare perioder och/ eller mot andra liknade byggnader i beståndet. Eventuella avvikelser kan upptäckas i ett tidigt skede och därmed kan rätt åtgärder sättas in där det behövs. Greencon kan hantera de flesta på marknaden förekommande statistiksystem men rekommenderar att statistiken analyseras i GreenView.

Rapporter

Resultatet från arbetet och analysen bör dokumenteras i en rapport. Rapporterna är viktiga instrument i effektiviseringsarbetet. De sammanfattar bland annat avvikelser och åtgärder samt åskådliggör om arbetet är på väg mot de fastställda målen. Omfattning och tidsperspektiv för rapporterna kan anpassas efter förutsättningar och organisation.

Interimslösning

I fall med längre perioder av till exempel föräldraledighet, sjukskrivning eller innan ny personal anställs kan Greencon erbjuda Interimslösningar som anpassas efter era behov. Greencon kan även lösa enskilda, specifika arbetsuppgifter om det behovet finns.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se