Energitekniska mätningar

Energitekniska mätningar

Mätinstrument är ett mycket viktigt redskap och alltid ett naturligt inslag i uppdrag av kartläggningskaraktär. Greencon utför även mätuppdrag för att klarlägga funktion hos tekniska installationer, fördelningsmätningar etc. Greencon har omfattande utrustning för energitekniska mätningar med möjlighet att göra ingreppsfria mätningar för de flesta energitekniska storheter och mediaslag utan inverkan på verksamheten och processer.

Mätinstrument är för oss som energikonsulter ett mycket viktigt redskap och är alltid ett naturligt inslag i uppdrag av kartläggningskaraktär.

Greencon åtar sig även enskilda mätuppdrag för att klarlägga funktion hos tekniska installationer, fördelningsmätningar etc.

Greencon förfogar över en i det närmaste komplett utrustning för energitekniska mätningar.

Greencon har möjlighet att göra ingreppsfria mätningar för de flesta energitekniska storheter och mediaslag utan inverkan på verksamheten och processer.

De flesta instrumenten är av loggertyp och tillåter mätningar under långa perioder med hög mätvärdesupplösning.

Mätningarna presenteras alltid i diagramform med tillhörande förklaringar, analyser och slutsatser.

Exempeldiagram

Diagrammet visar det totala effektuttaget samt effektuttaget för ventilationssystemet för ett kontorshus under en vecka. Notera här ventilationsaggregatets drifttider i förhållande till övrig verksamhet. Genom att verksamhetsanpassa drifttiderna för ventilationssystemet reducerades elanvändningen med 37 % och värmeanvändningen med 51 %. Totalt motsvarade detta ca 126.000 kr på årsbasis.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se