Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag

Greencon har deltagit i flera stora projekt rörande framställning av förfrågningsunderlag vid konkurrensutsättning av drift och markskötsel i Stockholmsregionen, Norrbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Södertörns Högskola, SL’s tunnelbanestationer och bussdepåer etc. Vi har ansvarat för inventering, besiktning och statusbedömning av komponenter och tekniska system samt framställning och strukturering av slutprodukten.

Sammanställning

Inför upphandlingar av drift eller mark behövs en sammanställning av aktuella objekt. För att göra Er upphandling så smidig och enkel som möjligt gör Greencon en sammanställning av alla parametrar och tjänster som ska ingå i upphandlingen.

Greencon samlar in allt material, som till exempel planritningar, driftkort, elstigarschema etc., och sammanställer det i en välstrukturerad och lättnavigerad PDF.

Kompletterande handlingar

Saknas handlingar upprättar Greencon efter Era behov kompletterande handlingar för att göra förfrågningsunderlaget så komplett som möjligt. Det kan till exempel vara illustrerande markritningar, objektbeskrivningar m.m.

Statusbesiktning

För att helheten ska bli så detaljerad och exakt som möjligt i förfrågningsunderlaget gör även Greencon statusbesiktningar av specifika komponenter. Greencon inventerar då fabrikat, modell, tillverkningsår samt fotograferar och statusbestämmer.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
073 – 321 12 52

marcus.norin@greencon.se
Driftinventeringar

Greencon har deltagit i flera stora projekt rörande framställning av anbudsunderlag vid konkurrensutsättning av drift och markskötsel. Greencon har ansvarat för inventering, besiktning och statusbedömning av komponenter och tekniska system, konstruktion av databas samt framställning och strukturering av slutprodukten.

Distribution

Formen för distribution av förfrågningsunderlaget bestäms gemensamt av Greencon och beställare. Greencon ansvarar för eventuella utskrifter av material, användarinstruktioner, etc. Självklart följer materialet Er grafiska profil.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Marcus Norin
073 – 321 12 52
marcus.norin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se