Utbildning

Utbildning

Greencons utbildningar kännetecknas av en individuellt anpassad blandning av teori och praktik. Vi anser nämligen att teorin omgående bör omsättas i praktik i fastighetens tekniska utrymmen. Utbildningarna riktar sig främst till driftpersonal, förvaltare och andra inblandade i teknik- och energifrågor. Läs gärna produktbladet för information om våra färdigpaketerade utbildningar eller hör av er så tar vi gemensamt fram ett anpassat upplägg.

Vikten av utbildad personal kan inte nog understrykas. Greencons utbildningar kännetecknas av en balans mellan teori och praktik. Teorin bör omgående omsättas i praktik i fastighetens tekniska utrymmen som inrymmer värmecentraler, fläktrum och ställverk.

Greencons medarbetare har lång teoretisk och praktisk erfarenhet av fastighetsanknutna tekniksystem och energifrågor.

Målgrupp

Driftpersonal, förvaltare och andra personer som har till arbetsuppgift att sköta teknik- och energifrågor i fastigheter.

Skräddarsydda utbildningar

Greencon är flexibla och diskuterar mer än gärna kursens innehåll, längd, plats och om Ni vill ha den uppdelad.

Det är ofta en god idé att dela upp kursen till två tillfällen med en mellanliggande hemuppgift

Produktblad

Utbildningsförslag

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Niklas Hansson
070 – 465 53 55

niklas.hansson@greencon.se
Färdigpaketerade utbildningar

Då Greencon har lång erfarenhet av utbildningar finns givetvis flera förslag på innehåll och längd. Ett återkommande utbildningspaket är:

  • Värmecentralens uppbyggnad och funktion. Vad är viktigt att återkommande kontrollera? Vad kan gå fel?
  • Energi och miljö. Energifrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna.
  • Genomgång av de viktigaste de viktigaste energibegreppen samt energianvändningens miljöpåverkan.
  • Energioptimering i byggnader. Olika tekniksystem i fastigheten belyses och en diskussion om hur energianvändningen kan reduceras hålls.
  • Nyckeltal och energistatistik. Hur arbetet med energistatistik bör utföras och hur normalårskorrigering av energianvändningen går till.
  • Mätteknik. Att mäta är att veta! Hur mäts energiflöden och verkningsgrader?

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Niklas Hansson
070 – 465 53 55

niklas.hansson@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se