Strategiska energitjänster

Strategiska energitjänster

Det finns flera vägar att nå fastställda mål och en effektivare energianvändning. Greencon har arbetat med strategiskt energiarbete tillsammans med olika organisationer under lång tid. Arbetet, som skräddarsys utifrån förutsättningarna, fokuserar på åtgärder och ansvarsområden.

Organisation och ansvar

För att få struktur och tydlighet i energiarbetet är en strukturerad organisation och en tydlig ansvarsfördelning viktig. En effektiv metod är att skapa en energigrupp som driver energifrågan i organisationen genom att ta beslut om åtgärder samt fördela ansvar och arbetsuppgifter.

Statistik och mål

Kvalitetssäkrad statistik och nyckeltal är en framgångsfaktor både i målarbetet och för att möjliggöra riktade aktiviteter.

Åtgärder

För att uppnå en förbättrad energiprestanda krävs ett aktivt effektiviseringsarbete. Effektiviseringsåtgärder ska tas fram, prioriteras och genomföras.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning av energianvändningen är av största vikt för att fånga upp de trender som visar hur effektiviseringsarbetet fortlöper. Åtgärder kan därmed vidtas tidigt om trenden inte påvisar en reducering av energianvändningen.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
Dokumentation

Många organisationer har ett aktivt energiarbete men saknar dokumentation över hur arbetet bedrivs och vilka åtgärder som genomförts. Greecon hjälper självklart till med rutiner och struktur för en förbättrad dokumentation.

Energiledningssystem

Arbetar ni redan med tydlig struktur, ansvarsområden, systematiserat arbete och god dokumentation? Eftersom Greencon har hjälpt olika organisationer att implementera energiledningssystem och certifiera det enligt ISO50001 kan även ni få hjälp med det.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se