Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Kraven på miljö, minskad energianvändning och klimatpåverkan har ökat inom fastighetsbranschen och allt fler väljer därför att miljöcertifiera sina byggnader. Miljöcertifieringar är ett verktyg som på ett enkelt sätt ger en bild av byggnadens och förvaltningens styrkor samt vilka områden som kan behöva utvecklas. På så sätt kan en miljöcertifiering kvalitetssäkra hållbarhetsarbetet samtidigt som det slutgiltiga betyget synliggör byggnadens miljöprestanda.

Hos oss finns certifierade samordnare som hjälper Er genom hela processen, från start till färdig certifiering. Som ett första steg erbjuder vi en förstudie där vi tillsammans går igenom byggnadens och förvaltningens kapacitet och förutsättningar. När ett gemensamt mål är fastställt kan våra samordnare ta över projektledarrollen och påbörja certifieringen.

Greencon är medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för miljöcertifieringar. Som medlemsföretag har Greencon tillgång till ett stort nätverk som tillsammans kan utbyta kunskaper och erfarenheter i syfte att utveckla ett hållbarare samhälle.

Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem anpassat till svenska förhållanden och befintliga byggnader. Certifieringen är ett kostnadseffektivt verktyg som används för att mäta och förbättra byggnadens, driftens och förvaltningens miljöprestanda. Systemet är utformat för att passa alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation eller ägandeform.

Miljöbyggnad iDrift baseras på ett poängsystem där byggnadens slutgiltiga betyg avgörs av antalet uppfyllda poäng där betyget brons, silver eller guld kan uppnås. De områden som bedöms i systemet omfattar fem områden; resurser, inomhusmiljö, skick, klimatpåverkan och utomhusmiljö.

Läs mer om Miljöbyggnad iDrift

 

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

 Caroline Granzell
073 – 785 44 85

 caroline.granzell@greencon.se
Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som kan användas för både nya och befintliga byggnader. Miljöbyggnad bedömer totalt 16 olika indikatorer där den sammanlagda poängen resulterar i betyget brons, silver eller guld. Den certifierade byggnaden behöver sedan verifieras efter tre år i bruk, då en kontroll utförs för att säkerställa att samma miljöprestanda fortfarande uppfylls.

Läs mer om Miljöbyggnad

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use är ett internationellt certifieringssystem anpassat för byggnader i drift. Certifieringen är framtagen i Storbritannien av Building Research Establishment (BRE). BREEAM In-Use används i syfte att förbättra och visa på byggnadens och/eller förvaltningens hållbarhetsprestanda samtidigt som resultatet kan användas vid internationella jämförelser. Vid en certifiering i BREEAM In-Use används den internationella manualen även för byggnader i Sverige.

Läs mer om BREEAM In-Use

GreenBuilding

GreenBuilding är ett certifieringssystem som fokuserar på låg energianvändning och energieffektivisering. GreenBuilding 8.0 finns i två versioner, Befintlig byggnad och Nybyggnad.

Läs mer om GreenBuilding

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Kim Sjöberg
070 – 539 43 98
kim.sjoberg@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se