Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Att miljöcertifiera en byggnad ger en bild av hur bra byggnaden är ur miljösynpunkt. Det ger också företagsledningen en möjlighet att kommunicera sin miljöambition till brukare och allmänheten samt att enkelt identifiera på vilka punkter byggnaden behöver åtgärdas för att bli ännu bättre. Åtgärdas punkterna kan en högre miljöklass erhållas. En certifiering kan göra byggnaden mer attraktiv för brukare samt innebära ett ökat marknadsvärde.

Greencon hjälper Er genom hela processen från start till färdig certifiering. Greencon genomför miljöcertifieringen separat eller med fördel i anslutning till den lagstadgade energideklarationen och/eller en energianalys av byggnaden. Några som redan tagit hjälp av Greencon är Hufvudstaden och IKANO.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en certifiering eller klassning som används i Sverige och är anpassat till våra förhållanden. Oavsett om byggnaden är befintlig eller nyproducerad är Miljöbyggnad lämplig som miljöcertifieringssystem. Slutbetyget erhålls genom sammanräkning av betyg från tre områden; energi, inomhusmiljö och material. Slutbetyget resulterar i en klassning Guld, Silver eller Brons.

Som ett första steg till en certifiering i Miljöbyggnad erbjuder vi en förstudie där vi kontrollerar de mest betygsgrundande indikatorerna som tex. energianvändning, energislag, tidigare miljöinventeringar samt även en genomgång av ritningar och byggnadens utformning.
Därefter bedömer vi byggnadens förutsättningar till certifiering samt ett preliminärt slutbetyg.

Läs mer om Miljöbyggnad

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Kim Sjöberg
070 – 539 43 98

kim.sjoberg@greencon.se
GreenBuilding

GreenBuilding är ett certifieringssystem som fokuserar på låg energianvändning och energieffektivisering. GreenBuilding 8.0 Befintlig byggnad riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill göra en större samlad energieffektivisering i befintlig byggnad och GreenBuilding 8.0 Nybyggnad syftar till att påvisa en hög energieffektivitet i en ny byggnad.

Befintlig byggnad – byggnadens energiprestanda har förbättrats med minst 30% genom energieffektiviseringsåtgärder. Alternativt att energiprestandan motsvarar energiklass C.

Nybyggnad – byggnadens energiprestanda motsvarar minst energiklass B. För energiklass B ska byggnaden ha minst 25 procent bättre energiprestanda än Boverkets krav vid uppförande av ny byggnad.

Det är den ideella, medlemsägda, föreningen Sweden Green Building Council, SGBC, som hanterar certifieringarna av Miljöbyggnad & GreenBuilding.

Läs mer om GreenBuilding

Miljöbyggnad iDrift

SGBC (Sweden Green Building Council) har under senaste året tagit fram ett nytt certifieringssystem som riktar sig mot befintliga byggnader.

Certifieringssystemet har sitt ursprung i Miljöbyggnad med en tydlig koppling till svenska lagkrav och miljömål.

Greencon har under 2019 varit med och genomfört en pilot-certifiering på en av Folksams fastigheter.

Detta för att ge underlag och respons till SGBC för utvecklingen av systemet.

Miljöbyggnad iDrift lanserades under 2020.

Läs mer om Miljöbyggnad iDrift

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Kim Sjöberg
070 – 539 43 98
kim.sjoberg@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se