Greencon – din energikonsult i samarbete med Elskling

Vi hjälper dig bli energieffektivare och reducerar dina driftkostnader.

Vi presenterar ett beslutsunderlag och ett åtgärdspaket efter genomförd energianalys.

Energikartläggning

  • Få en klar bild om var energin tar vägen i byggnaden
  • Vad bör göras och hur mycket energi kan sparas
  • Reducera kostnader och klimatpåverkan

Värme och el utgör ofta stora kostnadsposter för en fastighetsägare, dessa kostnader kan reduceras med en kartläggning av energianvändningen.

För alla typer av fastigheter är kartläggning och analys fördelaktigt. Analysen av kartläggningen visar en tydlig bild av hur energin används och för vilka ändamål, vilket är ett bra avstamp för att reducera kostnader.

Med en omfattande kartläggning och efterföljande analys finns stora möjligheter till energieffektivisering och därmed även kostnadsreducering.

 

Nättariffoptimering

  • En investering som ofta återbetalas inom ett år
  • Säkerställ rätt effekt eller säkring på abonnemang och identifiera besparingar
  • Vi hjälper dig att välja rätt abonnemang och därmed optimera kostnader

Vår erfarenhet är att nättariffoptimering är en mycket lönsam kontroll med en återbetalningstid under året.

Det finns möjligheter till stora kostnadsbesparingar för nätkostnaden genom att tillse att mätarsäkringar och abonnerad effekt är anpassade efter det verkliga uttaget samt att man valt den ekonomiskt mest fördelaktiga tariffen.

Att mätarsäkringens storlek överensstämmer med det verkliga strömuttaget är inte liktydigt med optimal nättariff. Nätleverantören har ofta ett flertal nättariffer, den rörliga delen av nätkostnaden, att välja mellan. Man stöter återkommande på elabonnemang som placeras i kategorin effektabonnemang, men som borde varit säkringsabonnemang vilket i de flesta fall är förenat med lägre kostnader.

Fyll i formuläret och ta ett steg mot reducerade driftkostnader
info@greencon.se
Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

026-100840
info@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se