Grafisk profil

Grafisk profil

Bilden av Greencon påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld. Den grafiska profilen är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Den hjälper oss alla att på ett tydligt sätt berätta om vårt företag och vad vårt varumärke står för. Logotyp, typografi, färger och grafiska element utgör byggstenarna i vår grafiska profil.

Logotyp

Logotypen består av de 8 bokstäver som bildar företagets namn, Greencon och ett utropstecken. I originallogotypen är alla utom en bokstav och utropstecknet grå, resten är gröna. Bokstäverna upplevs kvadratiska och tillsammans bildar de en rektangel. Den gröna färg som används har blandning R 80, G 173, B 46 och den grå har blandningen R 194, G 195, B 197.

Originallogotypen används när det är vit eller ljus bakgrund, går bakgrunden i gråskala används den grönvita logotypen. När bakgrunden ligger nära originallogotypen i färg används antingen helvit eller helsvart logga, använd den som passar bäst i sammanhanget.

Färg

Greencons primärfärger är två, grön och grå, den gröna har blandning R 80, G 173, B 46 och den grå R 194, G 195, B 197. Den grå färgen kan också anges som 24 % av färgen i svart. Färgerna i Greencon logotypen är tongivande i den grafiska formgivningen, till det kommer kompletterande färger och antagonister. I tabeller, faktarutor, diagram och illustrationer används kompletterande färger.

Grå/grön
greenconlogo1
Vit/grön
greenconlogo2
Svart
greenconlogo3
Vit
greenconlogo4

colors

Teckensnitt

Greencon har valt Garamond och Myriad Pro som typsnitt på publikationer, med Agency FB som alternativ vid behov. Garamond är ämnad för längre löpande text av berättande karaktär. Myriad Pro lämpar sig väl för kortare faktabaserade texter.

Garamond var ett av de vanligaste teckensnitten i svenska böcker under 1900-talet. Förebilden skapades på 1540-talet av fransmannen Claude Garamond, löptexten i den här skriften är satt i Garamond.

Myriad Pro ritades av Robert Slimbach och Carol Twombly 1992. Myriad är en mycket stor teckensnittsfamilj – neutral i sin karaktär men inte karaktärslös. Den fungerar utmärkt i både brödtext och rubrik, likväl som på skyltar och i utställningar. Rubrikerna i den här skriften är satta i Myriad.

Agency FB är ritat av Morris Fuller Benton och David Berlow 1932. Agency FB ger ett rektangulärt och kompakt intryck då det bygger på att höjden är två gånger bredden. Med stora bokstäver passar det bra på exempelvis framsidor vid rapportskrivning.

Bilder

Den fotografiska bilden har ett starkt språk som används med känsla och förnuft. Vi har en försiktig bildpolicy där vi använder bilder vi har köpt rättigheter till eller egentagna bilder. Vid publikationer mot kunder försöker vi ta egna bilder på deras objekt. Finns människor med på bild bör man inte kunna utläsa vem det är, om inte personen i fråga är huvudobjektet i bilden. Bilder där bilar förekommer läggs en täckruta över registreringsskylten.

För att stärka vår grafiska profil används svartvita bilder med gröna detaljer.

greencon.se

Hemsidan sätter tonen, ett ljust och luftigt intryck med i huvudsak svartvit-gröna bilder och grafik som i huvudsak går i grått och grönt med orangea detaljer.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
026 – 497 93 31

magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se