Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

GreenView används för att skapa, hantera och läsa information om arbeten som ska utföras eller har utförts i anknytning till fastigheter. GreenView används även till att skapa, lagra, hantera och ta del av olika sorters data som är kopplade till fastigheter. Att spara och få tillgång till olika data är en central del för att upprätthålla funktionaliteten i GreenView. Syftet med vår sekretesspolicys är att ge insyn i hur personuppgifter och annan känslig information hanteras i GreenView.

Personuppgifter och annan känslig information

GreenView lagrar de personuppgifter användaren själv matat in. Uppgifterna kan även komma från någon som representerar användaren. GreenView lagrar automatiskt uppgifter om användarens webbläsare samt IP-adressen för den enhet som GreenView körs på.

Identifiering av känslig information

GreenView kan identifiera känslig information, t.ex. personuppgifter, om den lagras via funktioner avsedda för det. Används andra funktioner, t.ex. kommentarsfält eller uppladdning av fristående dokument, kan GreenView inte identifiera det som känslig inform-ation vilket innebär att säkerheten och möjligheten till borttagning blir sämre.

Lagringstid

Personuppgifter lagras som kortast så länge användaren har ett aktivt konto. Ett konto är aktivt tills det sagts upp av användaren eller någon som representerar användaren. Vissa nödvändiga uppgifter, exempelvis för underskrift av besiktningar, lagras så länge det krävs för att upprätthålla korrekt funktion och information.

Lokal lagring

Uppgifter om användaren och data skapat av användaren lagras lokalt av GreenView app på enheten där appen körs. Användaren ansvarar själv för eventuell rensning av lokalt sparad data. Det finns funktionalitet i GreenView app för att rensa data lagrad på enheten.

Borttagning

Användaren kan när som helst begära att Greencon energi & miljö AB tar bort användarens personuppgifter. Alla uppgifter som identifierar användaren tas därmed bort eller tvättas* på ett sådant sätt att användaren inte kan identifieras. Personuppgifter som måste finnas kvar för att upprätthålla korrekt funktion och information sparas så länge det är nödvändigt.

Automatisk rensning

Första steget i borttagning av data i GreenView är att data markeras som borttaget. Detta innebär att borttagna data inte längre är nåbar via GreenView men lagras fortfarande i servermiljön. Var tredje månad kör en administratör en automatisk rensning som tar bort eller tvättar* borttagna data även på servern.

GreenView har även funktionalitet för manuellt att söka efter och rensa eller tvätta* data som ej längre är aktuell.

Säkerhetskopior

Data lagrat i GreenView säkerhetskopieras dagligen. Det finns idag ingen teknisk möjlighet att ta bort viss känslig information från en säkerhetskopia. Vid en begäran av borttagning av personuppgifter vägs informationens känslighet mot risken med att ta bort samtliga säkerhetskopior som kan innehålla den känsliga informationen. Greencon energi & miljö AB hanterar alla säkerhetskopior som känslig information och har upprättade säkerhetsrutiner för lagring och hantering av säkerhetskopior.

Behörighet

GreenView är har ett avancerat behörighetssystem. Endast administratörer har tillgång till samtliga uppgifter om användaren. Uppsättning av behörigheter möjliggör att styra så att en användare endast har tillgång till det den behöver.

Tredje part

Inga personuppgifter eller annan känslig information vidarebefordras till tredje part förutom på begäran av användaren, exempelvis ett besiktningsprotokoll som skickats till en extern mottagare.

GreenView app

Om GreenView app används som installerad app (ej webbapp) begärs åtkomst till resurser på användarens enhet. Här förklaras varför.

Kamera

GreenView app erbjuder möjligheten att använda enhetens kamera (om sådan finns tillgänglig) till att bifoga fotografier till det arbete som utförs. Det kan till exempel vara ett fotobevis på ett identifierat fel i en besiktning. GreenView kan även använda kameran till att läsa streckkoder.

Åtkomst till filsystemet

GreenView app är byggd för att användas utan en konstant aktiv Internetuppkoppling. Därför måste data lagras lokalt på den enhet där appen körs. Om GreenView app ej får tillgång till enhetens filsystem, blir detta lagringsutrymme väldigt begränsat.

GreenView erbjuder även möjligheten att bifoga bilder eller filer som användaren väljer från enhetens album eller bibliotek.

Platsinformation

GreenView app kan använda enhetens platsinformation (t.ex. GPS) för att filtrera ut närliggande fastigheter eller platser. GreenView sparar inte platsinformationen på något sätt.

Cookies

En cookie är en fil som sparas lokalt på användarens enhet. GreenView använder cookies endast för att möjliggöra automatisk inloggning och se till att användaren fortsätter vara inloggad i GreenView även om användarens session på webbservern upphör.

* Med uttrycket ”tvätta data” avses att behålla nödvändiga delar men rensa bort andra. Exempelvis kan en lagrad e-postadress tvättas genom att namnet ersätts med något annat men domänen behövs: www@greencon.se.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se