I slutet av januari 2006 undertecknades ett affärsavtal mellan Fabege AB och Greencon. Avtalet omfattar leverans av tjänster inom segmenten nättariffoptimeringar av elabonnemang samt funktionsbesiktningar av fjärrvärmecentraler. Greencon skall i ett första skede se över så väl effekt som säkringsabonnemang. Fabeges fastighetsbestånd omfattar 250 fastigheter med en total yta på över 1.600.000 m2.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se