Utökad support

För att finnas till för våra kunder i högre utsträckning har vi utökat med ännu en person i GrennView-supporten, välkommen Rasmus!

Nya hållbarhetsdirektiv

Det är nu hög tid att förstå hur du och din organisation påverkas och vilka krav som ställs framåt.

EU-reglering för fastighetsbolag

Med det reviderade direktivet om energieffektivitet (EED) från EU kommer fler fastighetsbolag att omfattas, samtliga företag med en årlig energianvändning på över 2,8 GWh omfattas av det nya direktivet.

Bli GreenView-kund

Slå en signal, ta en titt, fråga och fundera – svårare än så är det inte!

Förstärkt support

Vi förstärker vår GreenViewsupport med en utvecklare i Second line.

Förstärkt energi

Vi har högsäsong för mätningar och vår nya kollega Aksel Wallstedt gör att energin är på topp. Välkommen!

Vi växer

Vi har efter sommaren fått försäkring på IT-sidan, läs med om Jing, Jalil och Edvin.

GreenView-dagen 2023

Den återkommande och uppskattade GreenView-dagen går av stapeln i september i år.

Har du koll på dina gaser?

Uppfyller din verksamhet kravställningen inom medicingashantering? Greencon har utvecklat en mycket sinnrik modul i GreenView som håller koll.

Framtidens energiledningssystem idag

Att arbeta efter ett energiledningssystem är ett bra sätt att strukturera och dokumentera processer och rutiner kring energiarbetet.

Flexbert

Vi stöder Flexbert, i samarbete med näringslivet förser de barn med trafiksäkerhetsprodukter varje år.

Elskling

Elskling erbjuder nu även företag att köpa energibesparandetjänster i deras webbutik, vi är stolta samarbetspartners, med samma mål – att minska energianvändningen och minska kostnader och värna om vår miljö.

Tillväxt för Greencon

Att GreenView-styrkan jobbar på bra och flitigt syns tydligt i den växande kundskaran. För att kunna möta efterfrågan med en ännu bättre tjänst behöver vi fylla på med starka krafter även här.

Fabege tar hissen

Fabege har tillsammans med avtalade hissentreprenörer valt att planera och genomföra sin hisservice i GreenView samt i GreenViews app.

Miljöcertifiera – vinst för klimat och ägare

Certifiering av byggnader i drift ger vinster för klimat, miljö och fastighetsägare. Vi är glada över att nu ha ytterligare två certifierade samordnare i Miljöbyggnad iDrift.

Energibesparande åtgärder inom statlig förvaltning

Finansdepartementet har givit statliga myndigheter i uppdrag att redovisa mängden köpt el till Energimyndigheten varje månad med start i oktober 2022. Vi har verktygen och kunskapen, ta gärna kontakt vi funderingar.

Vid föreläggande om energiutredning

Greencon har kunskap och kompetens som kan var behjälplig om Miljöförvaltningen utfört tillsyn och bedömt att byggnadens energianvändning behöver utredas.

Vi växer!

Till vår personalstyrka ansluter två miljöstrateger. Vår förhoppning är att detta ska skapa ett stort mervärde för våra kunder.

Primärenergital i realtid

Primärenergital är ett mått på hur energieffektiv en byggnad är, vår kollega Emil förklarar vad primärenergital är och syftet med dessa.

Framgångsrika företag

Nu har årets FramFör-företag i Gästrikland blivit utsedda. Vi är stolta över att vara med på listan även i år.

EEF-auktoriserade

Auktorisationen skapar kvalitet och trygghet för dig som kund! Vi tar ett helhetsansvar för de åtgärdsförslag vi lämnar, tillämpar vedertagna metoder för beräkningar.

Miljöcertifiering

Greencon avslutar 2021 genom att konstatera att vi numera har två certifierade Miljöbyggnad iDrift-samordnare, Johan Hedberg och Kim Sjöberg.

Förbättrad ärendehantering

Tillsammans med ett antal drivande kunder kommer ärendehanteringen därför att moderniseras i det kommande gränssnittet.

Primärenergital och energiklass

GreenView är det första mediestatistiksystemet som kan erbjuda kunder att hålla kolla på primärenergital och energiklasser utan att uppdatera någon energideklaration.

EEF

EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige, vi är medlemmar och tillsammans med rätt kunskap kan vi göra skillnad.

Digitala utbildningar

När pandemin satte stopp för att träffas blev det i stället aktuellt med digitala utbildningstillfällen. Behöver du eller din organisation utbildning i fastighetssystemet GreenView?

GOD JUL!

Vi frågade våra medarbetare vilka ideella hjälporganisationer som
ligger dem varmt om hjärtat. Klicka här för att se vart pengarna gick.

Stöd till energieffektivisering

Regeringen beslutade att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus, reglerna om stöd trädde i kraft den 1 oktober 2021. Ett krav är att ha kontakt med en certifierad energiexpert. Nyfiken eller i behov av en energiexpert? Vi hjälper gärna!

Filmtajm

JKPG Fastighetsutveckling har beställt en film om hur de sänkt effektavgiften och elkostnader genom batterilagring och solceller.

Nya kompetenser

Vi hälsar två projektledare och två systemutvecklare hjärtligt välkomna!

Efter regnet…

Att klimatkrisen påverkar oss alla är ingen nyhet. För oss Gävlebor blev det dock extra tydligt när det regnade 161 millimeter under ett dygn – en av de högsta nederbördsmängderna i modern tid!

Viktiga upphandlingar

Greencon har vunnit upphandlingar inom Verksamhetssystem för Systematiskt brandskyddsarbete och Statusbedömningar av sjukhusområden.

GreenViewdagen 2021

Vi digitaliserar dagen D! Torsdagen 11 mars, nyfiken eller intresserad, ta kontakt med Thomas Björk.

Energideklarationer utförda i tid

Har du full koll på när byggnaderna ska energideklareras nästa gång? Vi hjälper dig att ta reda på aktuell status.

Miljöbyggnad iDrift

Greencon har genomfört sin första certifiering enligt nya Miljöbyggnad iDrift, på Folksams flerbostadshus Isjakten 2.

Vi tänder ett ljus

Energimyndigheten har valt att förlänga deadlinen för årets EKL-rapportering från sista mars till sista maj.

Årets julklapp

Vi bad personalen om hjälp att välja julklapp, så i år hjälper vi de som hjälper.

Samarbete kring digitalt stöd

Invotech Solutions och Greencon inleder samarbete kring systemstöd för fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling.

Nominering till CIO Awards 2020

Atrium Ljungberg har blivit nominerade till Årets hållbara projekt på CIO Awards 2020 genom ett samarbete med Greencon.

Vi ser om ditt hus

Alla fastigheter behöver omsorg, vi hjälper dig att hitta rätt nivå för det långtidsplanerade underhållet.

Vi rekryterar

En lyfter skrot, en annan lagar mat och en tredje gräver helst av allt ner sig i digitala kaninhål. När de inte hjälper oss att bli ännu vassare på det vi gör, förstås.

Uppdaterat supportsystem

Vi uppdaterar nu vårt supportsystem som gör det möjligt att följa inskickade ärenden i GreenView.

Miljöbyggnad iDrift

SGBC (Sweden Green Building Council) har under senaste året tagit fram ett nytt certifieringssystem som riktar sig mot befintliga byggnader.

Förstärkningar

Ett fortsatt högtryck i GreenViewvärlden har möjliggjort anställningar av flertalet systemutvecklare och en supportansvarig.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se