Framtidens energiledningssystem idag

Att arbeta efter ett energiledningssystem är ett bra sätt att strukturera och dokumentera processer och rutiner kring energiarbetet.

Miljöcertifiera – vinst för klimat och ägare

Certifiering av byggnader i drift ger vinster för klimat, miljö och fastighetsägare. Vi är glada över att nu ha ytterligare två certifierade samordnare i Miljöbyggnad iDrift.

Energibesparande åtgärder inom statlig förvaltning

Finansdepartementet har givit statliga myndigheter i uppdrag att redovisa mängden köpt el till Energimyndigheten varje månad med start i oktober 2022. Vi har verktygen och kunskapen, ta gärna kontakt vi funderingar.

Vid föreläggande om energiutredning

Greencon har kunskap och kompetens som kan var behjälplig om Miljöförvaltningen utfört tillsyn och bedömt att byggnadens energianvändning behöver utredas.

Primärenergital i realtid

Primärenergital är ett mått på hur energieffektiv en byggnad är, vår kollega Emil förklarar vad primärenergital är och syftet med dessa.

Stöd till energieffektivisering

Regeringen beslutade att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus, reglerna om stöd trädde i kraft den 1 oktober 2021. Ett krav är att ha kontakt med en certifierad energiexpert. Nyfiken eller i behov av en energiexpert? Vi hjälper gärna!

Miljöbyggnad iDrift

SGBC (Sweden Green Building Council) har under senaste året tagit fram ett nytt certifieringssystem som riktar sig mot befintliga byggnader.

Energikartläggning gruvor

Kartläggningen innefattar gruvan under jord samt sovring, anrikning och kulsinterverk ovan jord.

Energikicken 2017

Välkommen till Greencons monter på SABOs Energikick den 28–29 november i Örebro. Niklas Hansson och Thomas Björk finns på plats för att presentera GreenView och Greencons breda utbud av energitjänser.

Telge Energi i samarbete med Greencon

Telge Energi och Greencon har inlett ett samarbete som innebär att Telge Energi kan erbjuda sina företagskunder Greencons tjänster inom energikartläggning och energieffektivisering.

Att mäta är att veta

Det gamla uttrycket ”Att mäta är att veta” är något som även Greencon skriver under på. Greencon har på senare tid kompletterat med ytterligare ingreppsfri mätutrustning för el- och vätskeflöden.

Interimlösning – Energicontroller

Stockholmshem har anlitat Greencon för ett interimsuppdrag som bland annat omfattar uppföljning av energianvändning, utveckling av förbättrade energirapporter och delaktighet i Stockholms stads förberedande arbete med EKL.

Energikicken 2016

Välkommen till Greencons monter på SABOs Energikick den 28–29 november i Uppsala. Marcus Norin och Niklas Hansson finns på plats för att presentera GreenView och Greencons breda utbud av energitjänser.

Ännu en artikel om höga elnätspriser

Regeringen anser att elnätsbolagen tar ut för höga elnätsavgifter och vill reglera detta. Innan regeringen gör något åt det så kan Greencon hjälpa till att reducera just dina kostnader. Läs mer om våran tjänst Nättariffoptimering.

Certifierade Energikartläggare- EKL

Två av Greencons medarbetare kan numera titulera sig som ”Certifierad energikartläggare” och är därmed behöriga att utföra energikartläggningar enligt EKL.

Energisamarbete Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg som är en av Sveriges största fastighetsägare som har stora ambitioner inom energi- och miljöområdet. Under vinterhalvåret 2015/2016 har Greencon…

Energianalys

MÄTNING PÅGÅR!
Just nu mäter Greencon för fullt!
I Stockholm genomförs just nu ett stort antal el- och temperaturmätningar av både bostäder, kontor och handelsplatser.

Energikartläggningar åt Teracom

Vi har påbörjat energianalys på tre av Teracom anläggningar, först ut är Gävle sedan står Skövde och Nässjö på tur.

Region Gävleborg

Region Gävleborg skriver om Greencon och GreenView.

Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 29/1 2016 ska alla företag och organisationer som berörs av lagen om Energikartläggning i stora företag ha rapporterat in till energimyndigheten att de berörs.

Mössa på!

Mössa på!

Temperaturen ute sjunker och det innebär startskottet för Greencons högsäsong vad gäller energitekniska mätningar.

Energikartläggning & månadsrapportering, Boliden

Under 2010 hjälpte Greencon Boliden med energikartläggningar av fyra anläggningar. Det är nu dags att uppdatera kartläggningen för Aitikgruvan och Greencon har återigen fått förtroendet.
Greencon är även involverat i arbetet med att utveckla energiuppföljning i Aitik. Från och med i höst kommer månadsrapporter att publiceras där Greencon är delaktiga i analys och uppförande av rapporten. Månadsuppföljningen underlättar för Boliden att hantera avvikelser och arbeta mot bestämda energi- och miljömål.

Nättariffoptimering Svenska Bostäder

Greencon har under det senaste året utfört nättariffoptimeringar på uppdrag av Svenska Bostäder. Erfarenhetsmässigt är detta en lönsam åtgärd med korta återbetalningstider och detta uppdrag var inget undantag. Besparingen för 110 elanläggningar uppgick till 570,8 kkr/år vilket innebär en reducering av den genomsnittliga nätavgiften från 38,92 till 30,67 öre/kWh. Denna reducering står sig väl i jämförelse med det arbete som läggs ned för att få till ett bra kraftavtal där man ofta förhandlar om delar av ören.

Elkartläggningar, Akademiska Hus

Akademiska Hus arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin energianvändning, målet är att reducera energianvändningen med 40 % från år 2000 till 2025. Greencon har anlitats för att kartlägga elanvändningen i ett antal fastigheter genom att långtidsmäta eleffektbehovets variationer under en veckocykel. Kartläggningarna innefattade även åtgärdsförslag med besparingspotentialer och investeringskostnader.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se