Digitala utbildningar

När pandemin satte stopp för att träffas blev det i stället aktuellt med digitala utbildningstillfällen. Behöver du eller din organisation utbildning i fastighetssystemet GreenView?

Utbildning drifttekniker, Tornberget

Vi kör ett kursupplägg för driftpersonal med teori och praktik under 1-3 dagar med utbildningsnivå (grundläggande eller fördjupande) enligt önskemål. Två till tre deltagare per tillfälle rekommenderas. Praktiska övningar utförs i kursdeltagarens anläggning. Vi går igenom värmecentral, fläktrum, elcentral och en lägenhet. Filosofin är att kursdeltagaren ska vara aktiv i diskussioner och frågeställningar för att tillgodogöra sig så mycket som möjligt.

Utbildning

Greencon tillsammans med Osele Energiteknik höll under vintern 2007/2008 en energiutbildning med fokus inneklimat och komfort för Svenska Bostäders och AB Stadsholmens 140 Bovärdar. Kursen hölls i 10 omgångar och omfattade två dagar där Karl Tjernberg på Osele Energiteknik ansvarade för teoridagen och Greencon för praktikdagen. Greencon har under hösten 2008 även genomfört en uppföljande kurs med två Bovärdar i taget under en halvdag. Bovärdarna besöktes på ”hemmaplan” och vi gick igenom just deras fjärrvärmeundercentraler, ventilationssystem etc. Kursen blev
mycket uppskattad då nivån sattes utifrån Bovärdens förutsättning och eftersom det gavs mycket tid för varje bovärd att ställa specifika frågor om just deras anläggning och tekniksystem.

Utbildning av fastighetstekniker

Greencon har under senhösten haft en tredagars utbildning i energiteknik för 25 fastighetstekniker vid Landstingsfastigheter Västernorrland. Utbildningen omfattade både teori och praktik samt en avslutande hemläxa med redovisning på uppföljningsdagen. Deltagarna fick utbildning i värmecentralens uppbyggnad samt energieffektivisering i befintliga anläggningar. Vidare var utbildningen en implementering av den driftoptimeringsrutin som är under framtagande inom organisationen.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se