Bli GreenView-kund

Slå en signal, ta en titt, fråga och fundera – svårare än så är det inte!

Vi växer

Vi har efter sommaren fått försäkring på IT-sidan, läs med om Jing, Jalil och Edvin.

GreenView-dagen 2023

Den återkommande och uppskattade GreenView-dagen går av stapeln i september i år.

Har du koll på dina gaser?

Uppfyller din verksamhet kravställningen inom medicingashantering? Greencon har utvecklat en mycket sinnrik modul i GreenView som håller koll.

Förstärkningar

Ett fortsatt högtryck i GreenViewvärlden har möjliggjort anställningar av flertalet systemutvecklare och en supportansvarig.

SISAB har koll på 80000 larmkomponenter

Låt oss säga, om du hade 80000 larmkomponenter och 15000 ritningar att hålla koll på. Hur skulle du göra då? Så här löste SISAB det i samarbete med Greencon.

Aktuella kunder

Konceptet Delad kundskap är uppskattat och går ut på att våra kunder delar sina erfarenheter om utvecklade moduler.

GreenView – PU Drones

Med hjälp av Greencons drönare effektiviseras arbetet med inspektioner och olyckor elimineras.

Vi har utökat med en Projektledare

GreenView växer, för att hjälpa till med större kunder har vi anställt en projektledare, Elin Jonsson. Välkommen till...

Balder väljer GreenView

Balder är mitt inne i ett stort digitaliseringsarbete av sin fastighetsförvaltning. I denna process har man valt GreenView i sitt arbete kring SBA, Myndighetsbesiktningar och Ronderingar.

K2A väljer GreenView

Greencon välkomnar K2A som valt GreenView för bl.a. hantering av dokumentation, OVK samt övriga myndighetsbesiktningar.

Nu har OVK-appen fått fart!

Greencons app för OVK- besiktningar är nu i gång på allvar. Bland annat Atrium Ljungberg, SISAB och SKB utför och hanterar sina besiktningar i appmiljön.

Automatiserad radonmätning

Tillsammans med ett ledande laboratorium inom radonmätning har SISAB tagit fram en app för att automatisera sitt arbete.

Skyddsrumsinventering via app

SISAB ska genomföra en inventering av skyddsrum som finns inom fastighetsbeståndet. Arbetet utföres av entreprenör, som tidigare använt papper och penna. Greencon har tagit fram en användarvänlig inventeringsapp…

Energikicken 2017

Välkommen till Greencons monter på SABOs Energikick den 28–29 november i Örebro. Niklas Hansson och Thomas Björk finns på plats för att presentera GreenView och Greencons breda utbud av energitjänser.

Bollnäs Bostäder väljer GreenView SBA

Vi välkomnar Bollnäs Bostäder som ny kund hos oss. Bollnäs Bostäder har valt GreenView som system för att sköta sitt SBA-arbete. Med den nya lösningen förenklas arbetet för förvaltare och bovärdar, där de nu kan registrera sina moment direkt i sin telefon eller surfplatta.

Nynäshamns kommun väljer GreenView Städapp

GreenView tillsammans med appen ger nu möjlighet att få bättre kontroll över lokalvården i fastighetsbeståndet. GreenView skapar QR-koder som appliceras i utrymmen som sedan skannas av vid påbörjad och avslutad städning.

Markskötsel – 100% transparens

Greencon har utvecklat en APP för markskötsel där SISABs entreprenörer dagligen bokför sina skötselåtaganden. APP:en bygger på enkelhet ute i fält och har periodiserade moment med GPS-funktionalitet.

Fastighetsdagarna 2017 i Gävle

Välkommen till Greencons monter på SABO’s Fastighetsdagar den 14–15 mars i Gävle. Marcus Norin och Niklas Hansson finns på plats för att presentera GreenView och Greencons breda utbud av energitjänster.

Energikicken 2016

Välkommen till Greencons monter på SABOs Energikick den 28–29 november i Uppsala. Marcus Norin och Niklas Hansson finns på plats för att presentera GreenView och Greencons breda utbud av energitjänser.

OVK-app

Greencon utvecklar en OVK-App som inom kort kommer att lanseras. Appen kommer att förenkla ditt och funktionskontollantens tidigare arbetssätt kring OVK-besiktningar.

Region Gävleborg

Region Gävleborg skriver om Greencon och GreenView.

SSSB väljer GreenView

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) har valt GreenView för att utveckla arbetet med bland annat tillsyn, besiktning, felanmälan och underhållsplanering.

Avtalshantering i GreenView

Greencon har tagit fram en modul för avtalshantering som hjälper till att hålla reda på information kring avtal.

Förstärkning

Greencon har förstärkt med ytterligare en systemutvecklare.

Presentationsvideo GreenView

GreenView är Greencons fastighetssystem med fokus på visualisering och enkel översikt. Systemet har moduler för bland annat komponentregister, myndighetsbesiktningar, ronderingar, mediestatistik och dokumentportal. Data kan hanteras direkt i systemet eller hämtas från befintliga system, både internt och externt.

Inventering och statusbesiktning med surfplatta

Greencon har under många år arbetat med inventering och statusbesiktning av tekniska installationer. För att underlätta processen bedrivs nu arbetet på surfplattor.

Nytt fastighetssystem FasIT, SISAB

Greencon har fått förtroendet att leverera ett nytt fastighetssystem till SISAB, kallat FasIT. FasIT baseras på vårt system GreenView och kommer bland annat användas till visualisering och hantering av myndighetsbesiktningar, ronderingar och mediestatistik för SISABs cirka 600 fastigheter. Systemet är webbaserat och kommer att används både internt och av entreprenörer. Det tas i drift etappvis under hösten, med slutleverans efter årsskiftet.

Mediestatistik i GreenView

Vi är inne i slutfasen av utvecklingen av medieinmatningsmodulen i GreenView. Förutom att hantera mätaravläsningar är det även möjligt att rita upp mätarstrukturer för varje fastighet, vilket ger en överskådlig vy för både enkla och komplexa fastigheter. Energianvändningen kan därefter visas till exempel i form av olika diagram.

Brandsyn via GreenView, Locum

Med hjälp av GreenView har de senaste brandsynerna som utförts på Karolinska sjukhusområdet Solna fungerat utan anmärkningar och med mycket beröm. Nu har locum även besultat att använda GreenView för sitt SBA-arbete på Södersjukhuset. Med GreenView som utgångspunkt får de ett enkelt arbetsflöde och en överskådlig visualisering av SBA-arbetets status, med all data samlad och lättillgänglig. GreenView är bland annat uppskattat för sin fullständiga transparens.

GreenView för besiktningar, Sandvik

Sandvik använder Greencons webbaserade fastighetssystem GreenView för att få kontroll över besiktningar som till exempel hissar, portar och legionella. Driftentreprenören Coor och deras underentreprenörer för själva in resultatet från besiktningar i systemet, Sandvik får en ständigt uppdaterad grafisk överblick av läget via en 3D-vy över området med möjlighet att ta fram detaljer om så önskas.

Energi- & miljömål, Folksam

Under flera år har Greencon samarbetat med Folksam och genomfört energiutredningar av olika slag. Under de senaste åren har samarbetet intensifierats med målsättningen att kvalitetssäkra och förbättra statistikhanteringen. Greencon sammanställer även kvartals-rapporter och årsavstämningar med fokus att sammanfatta föregående period, stämma av mot uppsatta mål och vidta åtgärder om avvikelser uppträder. Arbetet är ett led i Folksams tydliga vision att vara ledande inom fastighetsbranschen i arbetet med energi och miljö. Arbetet finns samlat under http://folksamenergi.gcweb.se.

GreenView-system, Locum

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är ett av Sveriges mest komplexa sjukhus med ca 100 byggnader. Genom visualisering med en 3D-modell i ett webbaserat system där färger förmedlar status har Greencon i samarbete med driftcontrollern Mikael Olsson underlättat ronderingsarbetet både för teknikinstallationer och SBA. Systemet hanterar bland annat driftrumsrondering, egenkontrollplaner, brandlarmsprov och relaterade ritningar.

Kartvy Mediestatistik Folksam

Folksams fastighetsbestånd är spritt på flera bolag över hela landet med olika system för mediestatistik vilket gör det svårt att få en total överblick. Greencon har hjälpt Folksam att visualisera mediestatistiken för fastigheterna via ett kartbaserat webbsystem. Fastigheterna representeras av nålar på kartan, nålarnas färg visar trenden för energianvändning, energiprestanda etc. Detta kompletteras med diagram och listvyer för enkel översikt.

Visualisering Akademiska sjukhuset

På Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår hela tiden en mängd ombyggnationer, rivningar och brandåtgärder som påverkar verksamhet och framkomlighet. Samordning av dessa projekt sker i samarbete mellan Landstingsservice och tema:. Greencon har anlitats för att hjälpa tema: med visualisering av vilka byggnader, vägar och områden som berörs från idag fram till och med 2019. Besök greencon.se om någon vecka för att se systemet i aktion!

Appar

Vi kan med stolthet meddela att vi under hösten släppt våra första appar. Tillsammans med en matematiklärare har vi tagit fram två appar: Matematik A och B. Dessa kan nu laddas ned via AppStore för Er som har en iPhone, iPad eller iPod Touch. Versioner för Android är under framtagande. Går ni i app-tankar så hjälper vi gärna till!

FÖP, Norrbottens läns landsting (NLL)

Greencon har tidigare upprättat databasen FÖP, Fastighetsteknisk Översikts-Plan, åt Landstinget i Västernorrland. Även NLL kommer nu att använda FÖP, till att börja med modulen komponentregister samt en ny modul för felanmälan. Genom en kartbaserad översikt och fastigheter uppritade i 3D kommer NLL i och med detta få en tydlig överblick över sitt fastighetsbestånd.

Greenvision

Försäljningen har nu kommit igång. Ulricehamns kommun var först ut att köpa programvaran Greenvision. Greenvision har till uppgift att stänga av datorer som glömts i driftsatt läge. På ett enda gymnasium i Gävle sparar programmet ca 80.000 kr/år. Tänk vad detta skulle göra för en hel kommun, både i pengar och kanske främst i miljö!

Patent Greenvision

Som Ni kanske vet saluför vi via vårt dotterbolag Greencon Data en programvara som stänger av datorer som efter arbetsdagens slut glömts i påslaget läge. Metoden som används i programvaran Greenvision har nu äntligen blivit patenterad. Besök gärna www.greenvision.se.

Projektvisualisering LIV

Landstingsfastigheter hos Landstinget i Värmland (LIV) har anlitat Greencon för att hjälpa till med hantering av information kring pågående och framtida byggprojekt vid Centralsjukhuset i Karlstad. Greencon har tagit fram en webblösning som är baserad på en 3d-modell över sjukhusområdet där alla byggnader är uppmärkta samt en mall för informationen, LIV kan sedan enkelt koppla information till byggnaderna. Det går även att visa 360-panoraman från sjukhusområdet och det är förberett för webbkameror från byggplatser.

Utvidgning av underhållsdatabas

Vi har tidigare i Greenconnytt 1 skrivit om den underhållsdatabas vi tagit fram åt Tyresö Bostäder. Denna databas har varit begränsad till att gälla fastighetsdetaljer som t ex tak, fasader och fönster. Greencon har nu fått förtroendet att förbereda databasen för inläggning av teknikdetaljer som t ex hissar, ventilationsaggregat och värmeanläggningar samt markdetaljer som t ex plattsättningar och växter samt ytor som skall klippas, sandas eller skottas.

Greenvision och Tommy Fridén

Vi hälsar Tommy Fridén välkommen till dotterbolaget Greencon Data. Tommy ansvarar för försäljningsarbetet av programvaran Greenvision. Greenvision stänger av kvarglömda driftsatta datorer under nätter och helger och spar på så vis energi, ökar livslängden på komponenter, reducerar brandrisken samt möjliggör samtidiga större program- och virusuppdateringar. Greenvision kan även starta upp avstängda datorer då administratören skall utföra arbete på dessa, detta är särskilt bra då datorn befinner sig på en avlägsen plats eller vid större, samtidiga programvaruuppdateringar. Läs mer om programmet på www.greenvision.se

Diggers-view

Diggers-view är förutom det fyndigaste projektnamnet hittills en databas för en mängd foton och videofilmer från byggnationer i mark och inspektioner av rör vid Astras anläggning i Snäckviken, Södertälje. Slutrapporten leverarades i digtal form, i vilken man utifrån en situationsplan över området navigerar mellan foton, videofilmer och databaser.

Underhållsbesiktning inklusive databas för planerat fastighetsunderhåll

Tyresö Bostäder har ca 3100 lägenheter fördelade på 21 områden. Många av fastigheterna är byggda under perioden 1972-1993 och har fram till i år saknat ett verktyg för det planerade fastighetsunderhållet. Greencon har besiktat materialval, mängdat ytor och antal av byggnadsdelar samt tagit fram en databas för hantering av alla dessa uppgifter. I databasen kan man söka fram när t ex en fasad skall målas om, hur stor denna yta är och hur mycket det kommer att kosta. Man kan också söka på t ex år 2010 och få fram hur mycket och vad som skall göras i hela fastighetsbeståndet och hur mycket man måste budgetera för detta.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se