Mätinstrument och diagram

Det gamla uttrycket ”Att mäta är att veta” är något som även Greencon skriver under på.
Greencon, som redan förfogar över en ansenlig mängd mätutrustning, har på senare tid kompletterat med ytterligare ingreppsfri mätutrustning för el- och vätskeflöden.

Förutom att mätutrustningen används frekvent och är ett viktigt hjälpmedel i alla energianalyser har den hjälpt kunder med andra problem. Under årens lopp har bland annat tusentals elabonnemang justerats med avseende på säkringsstorlekar och nättariffer med sänkta kostnader för elnätsavgifterna genom Greencons mätningar.

Den nya mätaren för vätskeflöden kan bland annat användas för:

 • Identifiering av vattenläckage
 • Optimering av vattenmätarstorlek där det påverkar den fasta kostnaden
 • Identifiering av flödesriktningar
 • Fördelning av energi mellan olika byggnader
 • KONTAKTA OSS

  Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

  Namn:

  E-postadress:

  Meddelande:

  www.greencon.se