Greencon hjälper IKANO Bostad i arbetet med att certifiera en bostadsfastighet i Högdalen, Stockholm i miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. I samband med certifieringsarbetet har även en energikartläggning av fastigheten utförts där energianvändningen analyserats och energibesparande åtgärder identifierats. Vill Ni veta mer om certifieringssystemen Miljöbyggnad eller GreenBuilding är Ni mer än välkomna med Era frågor till oss.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se