LVN har tagit in anbud för drift av samtliga sjukhus och vårdinrättningar. Greencon har haft en betydande funktion i framtagandet av anbudshandlingarna och har fått fortsatt förtroende i förberedelserna inför entreprenadstarten. Vi samlar just nu in viktig driftdata för luftbehandling och värme samt genomför mätningar av verkningsgrader. Vårt uppdrag skall leda till ett förenklat arbete för driftentreprenören och en försäkran för beställaren att entreprenaden utförs enligt överenskommet avtal och med full transparens.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se