Vi är EEF-auktoriserade inom Energikartläggningar. 

Auktorisationen säkerställer vår kompetens och att vi använder oss av energieffektiv teknik – vilket är lönsamt för våra kunder och bra för klimatet. Vi tar ett helhetsansvar för de åtgärdsförslag vi lämnar, tillämpar vedertagna metoder för beräkningar och börjar alltid med att se till att vi är överens med vår beställare om hur arbetet ska genomföras och rapporteras. Auktorisationen skapar kvalitet och trygghet för dig som kund!

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en ideell intresseorganisation med visionen att energieffektivisera Sverige. Vi har ett starkt engagemang för att säkerställa ett förnybart energisystem – för miljön, klimatet och ekonomin. EEFs medlemmar består av leverantörer av energitjänster/produkter, beställare av energieffektiviseringsåtgärder som industrier/fastighetsägare samt organisationer och föreningar.

 

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se