Den nya brandskyddslagen har lagt mer ansvar på fastighetsägaren att utföra egenkontroller över brandskyddet. Locum har anlitat Greencon för att ta fram en databas för detta samt att göra databasen tillgänglig för besiktaren från en handdator när denne är ute i fastigheterna. När sedan aktuell besiktare utfört sina noteringar ute i fastigheterna och återvänder till kontoret synkroniserar han/hon handdatorn med den databas som är placerad på Locums datanät. Detta upplägg har rönt stort intresse då denna teknik ligger i framkant inom fastighetsförvaltning. Vidare är detta tidseffektivt då dubbeljobb undviks.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se