Akademiska Hus arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin energianvändning, målet är att reducera energianvändningen med 40 % från år 2000 till 2025. Greencon har anlitats för att kartlägga elanvändningen i ett antal fastigheter genom att långtidsmäta eleffektbehovets variationer under en veckocykel. Kartläggningarna innefattade även åtgärdsförslag med besparingspotentialer och investeringskostnader.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se