Under flera år har Greencon samarbetat med Folksam och genomfört energiutredningar av olika slag. Under de senaste åren har samarbetet intensifierats med målsättningen att kvalitetssäkra och förbättra statistikhanteringen. Greencon sammanställer även kvartals-rapporter och årsavstämningar med fokus att sammanfatta föregående period, stämma av mot uppsatta mål och vidta åtgärder om avvikelser uppträder. Arbetet är ett led i Folksams tydliga vision att vara ledande inom fastighetsbranschen i arbetet med energi och miljö. Arbetet finns samlat under http://folksamenergi.gcweb.se.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se