sigtunahem_0

Greencon har under våren genomfört en energianalys av ett bostadsområde med renoveringsbehov i Märsta. SigtunaHem planerar att göra omfattande renoveringar av bostadsområdet och behöver ett material som beskriver hur energianvändningen ser ut idag och vilka möjligheter som finns vid en renovering. I analysen påvisas vilka besparingspotentialer som finns för respektive teknikområde och rapporten kan användas som beslutsunderlag vid planeringsarbetet.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se