MÄTNING PÅGÅR!
Just nu mäter Greencon för fullt!
I Stockholm genomförs just nu ett stort antal el- och temperaturmätningar av både bostäder, kontor och handelsplatser.
Tidigare i år har Greencon påvisat stora energibesparingar på inköpt värme, kyla och el i stora fastighetsbestånd. Mätningarna genomförs med hjälp av elspindlar, temperaturloggers och annan mätutrustning för att identifiera var och hur fastigheten använder den köpta energin, var och hur kostnadseffektiva energibesparande åtgärder kan genomföras och hur mycket fastighetsägaren kan spara i form av energi, pengar och miljö.

Elspindel

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se