Finansdepartementet har givit statliga myndigheter i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder inom den statliga förvaltningen. De myndigheter som har tio eller fler anställda ska senast 15:e varje månad redovisa mängden köpt el till Energimyndigheten, första redovisningen ska ske i oktober 2022 och den sista i april 2023. Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska elanvändningen.

Vi på Greencon har verktygen och många års erfarenhet av just det som regeringen efterfrågar och finns till förfogande vid behov.

Ta kontakt med Magnus Hedin vid funderingar magnus.hedin@greencon.se

 

Regeringsbeslutet:

Fi2022-02571 Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

 

 

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se