Stadsholmen har anlitat Greencon som extern energicontroller. Inledningsvis har vi erhållit en halvtidstjänst under innevarande uppvärmningssäsong. Vår viktigaste uppgift är att reducera energianvändningen och då främst värmen. Detta skall i möjligaste mån genomföras med befintliga installationer. Vidare skall vi åtgärda direkta felaktigheter som mindre bra givarplaceringar, inaktuella driftkort och inställningar i styr- och reglersystem.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se