Lagen om energideklarationer skulle ha börjat gälla den 4 januari 2006, men är försenad. Propositionen väntas den 22 mars 2006 och lagen är planerad att träda ikraft den 1 juli 2006 enligt energimyndigheten. Direktivet omfattar, med vissa undantag, alla byggnader som byggs, säljs eller hyrs ut samt alla större offentliga byggnader. Energideklarationen skall innehålla uppgift om byggnadens energiprestanda samt ett relevant jämförelsetal. Vidare skall en åtgärdslista utarbetas för fortsatt energieffektivisering. Greencon har under en längre tid arbetat med energieffektivisering och har anpassat dokumentationen så att de kan användas inom ramen för energideklaration av byggnader.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se