Greencon står nu rustade med fyra energiingenjörer som är redo att börja jobba med utförandet av energideklarationer. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2007. Innan utgången av 2008 skall alla flerbostadshus, kontor, butiker, hotell, restauranger m fl ha en giltlig energideklaration. Denna deklaration skall utföras av en ”oberoende expert”. För utförligare info se www.boverket.se

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se