Under 2010 hjälpte Greencon Boliden med energikartläggningar av fyra anläggningar. Det är nu dags att uppdatera kartläggningen för Aitikgruvan och Greencon har återigen fått förtroendet.
Greencon är även involverat i arbetet med att utveckla energiuppföljning i Aitik. Från och med i höst kommer månadsrapporter att publiceras där Greencon är delaktiga i analys och uppförande av rapporten. Månadsuppföljningen underlättar för Boliden att hantera avvikelser och arbeta mot bestämda energi- och miljömål.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se